Μαυροβούνιο: Ο ΟΑΣΕ ξεκινά την αποστολή παρατήρησης για τις κοινοβουλευτικές εκλογές

Μαυροβούνιο: Ο ΟΑΣΕ ξεκινά την αποστολή παρατήρησης για τις κοινοβουλευτικές εκλογές

Το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ ξεκίνησε μια αποστολή παρατήρησης για τις κοινοβουλευτικές εκλογές της 30ής Αυγούστου στο Μαυροβούνιο, μετά από πρόσκληση των εθνικών αρχών.

Η αποστολή διευθύνεται από τον Tamás Meszerics και αποτελείται από μια βασική ομάδα 11 εμπειρογνωμόνων με έδρα την πρωτεύουσα Ποντγκόριτσα και 10 μακροπρόθεσμους παρατηρητές, οι οποίοι θα αναπτυχθούν σε όλη τη χώρα από τις 11 Αυγούστου.

«Η αποστολή θα αξιολογήσει τις κοινοβουλευτικές εκλογές για τη συμμόρφωσή τους με τις δεσμεύσεις του ΟΑΣΕ και άλλες διεθνείς υποχρεώσεις και πρότυπα για δημοκρατικές εκλογές, καθώς και με την εθνική νομοθεσία. Οι παρατηρητές θα παρακολουθούν στενά το έργο της εκλογικής διοίκησης και των σχετικών κυβερνητικών οργάνων, δραστηριότητες εκστρατείας, εκλογές – σχετική νομοθεσία και εφαρμογή της, καθώς και επίλυση διαφορών που σχετίζονται με τις εκλογές. Θα αξιολογήσουν επίσης την εφαρμογή προηγούμενων παρατηρήσεων του ΟΑΣΕ σχετικά με την εκλογική διαδικασία», δήλωσε ο ΟΑΣΕ.

Κατά τη διάρκεια της παρατήρησής της, η αποστολή θα συναντηθεί με εκπροσώπους των κρατικών αρχών και των πολιτικών κομμάτων, καθώς και με υποψηφίους, καθώς και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, των μέσων ενημέρωσης και της διεθνούς κοινότητας.

Στη δήλωση του ΟΑΣΕ τονίζεται ότι, λόγω της έκτακτης ανάγκης για την υγεία που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19 και τους συναφείς ταξιδιωτικούς περιορισμούς, ο ΟΑΣΕ δεν είναι σε θέση να αναπτύξει βραχυπρόθεσμους παρατηρητές πριν από τις εκλογές της 30ης Αυγούστου όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. «Η μορφή της δραστηριότητας παρατήρησης προσαρμόστηκε επομένως σε μια Περιορισμένη Αποστολή Παρατήρησης των Εκλογών (LEOM), η οποία θα περιλαμβάνει μακροπρόθεσμους παρατηρητές που θα εδρεύουν σε όλη τη χώρα. Ενώ τα μέλη της αποστολής θα επισκεφθούν έναν περιορισμένο αριθμό εκλογικών εκλογών την ημέρα των εκλογών, δεν θα υπάρξει συστηματική παρατήρηση της ψηφοφορίας, της καταμέτρησης ή της καταγραφής αποτελεσμάτων».

Μια ενδιάμεση έκθεση θα δημοσιευτεί για την ενημέρωση του κοινού και των μέσων ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της παρατήρησης. Την επομένη των εκλογών, τα προκαταρκτικά ευρήματα και τα συμπεράσματα του ΟΑΣΕ θα παρουσιαστούν σε συνέντευξη τύπου. Ο ΟΑΣΕ θα εκδώσει τελική έκθεση για την παρατήρηση περίπου οκτώ εβδομάδες μετά το τέλος της εκλογικής διαδικασίας.

Η ΟΑΣΕ LEOM και η αποστολή του ΟΑΣΕ στο Μαυροβούνιο θα λειτουργούν ξεχωριστά σύμφωνα με τις ειδικές εντολές τους./ibna