Ρουμανία: Στο 33,13% η απορροφητικότητα των Ευρωπαϊκών κονδυλίων από τα ΕΔΕΤ

Ρουμανία: Στο 33,13% η απορροφητικότητα των Ευρωπαϊκών κονδυλίων από τα ΕΔΕΤ

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ευρωπαϊκών Ταμείων, από την 1η Ιουνίου 2020, το γενικό πραγματικό ποσοστό απορρόφησης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για τη χρήση 2014-2020 ήταν 33,13%.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται στη Ρουμανία για το οικονομικό έτος 2014-2020 ανέρχεται σε 36,16 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει το 97% του ποσού που διατέθηκε, ήτοι 35,48 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά στις 4 Αυγούστου 2020, μόνο 12,6 δισεκατομμύρια ευρώ είχαν απορροφηθεί, ήτοι 34% του προϋπολογισμού./ibna