Μαυροβούνιο: Λιγότερες θέσεις εργασίας για τους εποχικούς εργάτες

Μαυροβούνιο: Λιγότερες θέσεις εργασίας για τους εποχικούς εργάτες

Από τις αρχές του έτους έως τις 20 Ιουλίου, στο Μαυροβούνιο απασχολούνται περίπου τέσσερις χιλιάδες εποχιακοί εργαζόμενοι, αριθμός σχεδόν τρεις φορές μικρότερος από πέρυσι.

Το Γραφείο Απασχόλησης (ZZZ) δήλωσε στην εφημερίδα Dan ότι, υπό κανονικές συνθήκες, την περασμένη χρονιά, κατά μέσο όρο, απασχολούνταν λίγο περισσότεροι από το ένα τέταρτο του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων ανέργων στο Μαυροβούνιο.

Ο βοηθός διευθυντής του Προεδρείου, Goran Bubanja, δήλωσε ότι 11,6 χιλιάδες εποχιακοί εργαζόμενοι απασχολούνταν πέρυσι, γεγονός που αποδεικνύει ότι η περσινή δημόσια εκστρατεία του κράτους «Απασχολούμε τους ντόπιους εργαζομένους» πέτυχε και συνέβαλε σε σημαντική αύξηση στο ενδιαφέρον των ντόπιων εργαζομένων για εποχιακή εργασία.

“Τα στοιχεία του τρέχοντος έτους, ωστόσο, διαφέρουν σημαντικά. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 20 Ιουλίου, έχουν απασχοληθεί μόνο τέσσερις χιλιάδες εποχιακοί εργαζόμενοι”, δήλωσε η Bubanja στη Dan.

Εξήγησε ότι η υγειονομική κρίση και οι γνωστές συνθήκες επηρέασαν αρνητικά την εποχική απασχόληση.

Όπως είπε, κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου, οι εργοδότες ανέφεραν συνολικά 11,99 χιλιάδες θέσεις εργασίας στο Προεδρείο, εκ των οποίων περισσότερο από το 28% των διαφημίσεων αφορούσαν εποχιακές θέσεις εργασίας.

«Το Προεδρείο προβαίνει συνεχώς σε δραστηριότητες για την προετοιμασία ανέργων για εποχική απασχόληση. Αυτές οι δραστηριότητες στοχεύουν στην ενημέρωση, την παρακίνηση και την ενθάρρυνση των ανέργων να εργαστούν εποχιακά. Εκτός από τους άνεργους, οι δραστηριότητες του Προεδρείου απευθύνονται επίσης σε άλλους αιτούντες εργασίας, κυρίως μαθητές σχολείου και πανεπιστημίου», δήλωσε η Bubanja.

Πρόσθεσε ότι ένας μεγάλος αριθμός εργοδοτών τα προηγούμενα χρόνια βασίστηκε αποκλειστικά στην ξένη εργασία.

“Η νέα κατάσταση με τον ιό Covid-19 μάς έδειξε πόσο σημαντικό είναι να επενδύσουμε στην εκπαίδευση του εγχώριου προσωπικού και να προσφέρουμε ευνοϊκότερες συνθήκες εργασίας, γεγονός που θα μείωνε την εκροή ποιοτικής εργασίας σε άλλες αγορές”, δήλωσε ο Bubanja.

Υπενθύμισε ότι στo συνέδριο «Απασχολούμε τους ντόπιους εργαζομένους» που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, εκτιμήθηκε ότι η υψηλότερη απασχόληση των οικιακών εργαζομένων, των ανέργων από τα αρχεία του Ινστιτούτου, των μαθητών σχολείου και πανεπιστημίου για εποχιακές θέσεις εργασίας θα συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση των εισροών προϋπολογισμού, ειδικά εν μέσω μιας περιόδου όπου η νέα κατάσταση του κορωνοϊού μείωσε σημαντικά το χώρο για νέα απασχόληση και τη δυνατότητα πρόσληψης εργασίας από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Προεδρείου, την προηγούμενη περίοδο, οι περισσότεροι πολίτες που υπέβαλαν αίτηση στο μητρώο ανεργίας, με βάση τον τερματισμό της απασχόλησης προέρχονταν από την Ποντγκόριτσα, δηλαδή, 708 ή 24,46 τοις εκατό, 362 ή 12,5 τοις εκατό από το το Nikšić, 322 ή 11,12 τοις εκατό από το Bijelo Polje, 207 ή 7,15% από την Pljevlja, με βάση τον τερματισμό της απασχόλησης, και τέλος από τον Berane 172 ή 5,94%. /ibna