Ρουμανία: Αύξηση των συντάξεων με βάση τις μελέτες πρόγνωσης και επιπτώσεων

Ρουμανία: Αύξηση των συντάξεων με βάση τις μελέτες πρόγνωσης και επιπτώσεων

Ο Πρωθυπουργός Ludovic Orban σε δηλώσεις του σημείωσε ότι η ανάλυση σχετικά με την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης θα οριστικοποιηθεί πριν από το τέλος αυτής της εβδομάδας.

“Ο στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση των συντάξεων, αλλά με βάση εξαιρετικά σοβαρές μελέτες πρόγνωσης και επιπτώσεων. Αυτή η αύξηση πρέπει να είναι βιώσιμη τόσο για φέτος όσο και στο μέλλον .

Σύμφωνα με τον αρχηγό της κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής διόρθωσης που θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο, τα υπουργεία Μεταφορών, Ανάπτυξης, Υγείας και Παιδείας θα λάβουν πρόσθετα κονδύλια.

Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι συνεχίζονται οι αναλύσεις σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες της επόμενης σχολικής χρονιάς, οι οποίες θα εξαρτηθούν από την επιδημιολογική εξέλιξη, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση είναι προετοιμασμένη για “όλα τα πιθανά σενάρια”.

Υπενθύμισε επίσης ότι η διυπουργική ομάδα εργασίας, υπό τον συντονισμό της Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Raluca Turcan πραγματοποίησε «εξαιρετικά σοβαρές αναλύσεις» σχετικά με τους εκπαιδευτικούς, την κατάσταση των υποδομών, την πιθανή κατανομή των μαθητών στις τάξεις, λαμβάνοντας υπόψη την « με φυσική παρουσία και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ο αρχηγός της κυβέρνησης διευκρίνισε ότι θα ληφθεί απόφαση βάσει όλων των συγκεντρωτικών δεδομένων.

Ο κ. Orban επιβεβαίωσε επίσης ότι χορήγησε από το αποθεματικό ταμείο της κυβέρνησης τα απαραίτητα ποσά για την προμήθεια 250.000 tablettes προς όφελος μαθητών από μειονεκτούντα περιβάλλοντα./ibna