Τουρκία: Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 11,76% ετησίως και 0,58% μηνιαίως

Τουρκία: Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 11,76% ετησίως και 0,58% μηνιαίως

Τον Ιούλιο του 2020, ο δείκτης τιμών καταναλωτή CPI αυξήθηκε κατά 0,58% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, 6,37% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, 11,76% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους και 11% σύμφωνα με τους μέσους όρους δώδεκα μηνών.

Η χαμηλότερη ετήσια αύξηση ήταν στην επικοινωνία με 5,81%

Άλλες κύριες ομάδες, όπου η αύξηση ήταν χαμηλή σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, ήταν η ψυχαγωγία και ο πολιτισμός με 6,04%, τα οικιακά είδη με 7,78% και οι μεταφορές με 8,81%, αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, οι κύριες ομάδες στις οποίες η αύξηση ήταν υψηλότερη σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους ήταν διάφορα αγαθά και υπηρεσίες με 21,90%, αλκοολούχα ποτά και καπνός με 21,78% και υγεία με 14,17%, αντίστοιχα.

Η υψηλότερη μηνιαία μείωση ήταν 3,48% στην ομάδα ενδυμάτων και υποδημάτων./ibna