Ελλάδα: Μειώνονται και άλλο τα έσοδα, αυξάνεται το έλλειμμα

Ελλάδα: Μειώνονται και άλλο τα έσοδα, αυξάνεται το έλλειμμα

Κοντά στο να ξεπεράσει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, αν δε συνέβη ήδη κατά τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου Καθώς ο ρυθμός αυτός υστέρησης των εσόδων συνεχίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες και τον Ιούλιο κατά 30%, η προσοχή των δημοσιονομικών στόχων εστιάζεται και στο εάν το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού ξεπέρασε ή όχι το όριο των 10 δις ευρώ.

Σημειώνεται ότι το μεν λόγω έλλειμμα είχε εκτοξευθεί στο τέλος του Ιουνίου στα 9,23 δισ. Ευρώ ή περίπου στο 5% του ΑΕΠ. Όσον αφορά τα καθαρά κρατικά έσοδα, αυτά είχαν παρουσιάσει υστέρηση 3,90 δις ευρώ ή 17% σε σχέση με τον αρχικό στόχο, απόκλιση η οποία σε μεγάλο βαθμό καταγράφηκε στο τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου. Με αποτέλεσμα συνολικά στο εξάμηνο τα φορολογικά έσοδα να υπολείπονταν του στόχου κατά 2,79 δις ευρώ.

Ο επιταχυνόμενος εκτροχιασμός του προϋπολογισμού έγινε αντιληπτός ακόμη περισσότερο τον Ιούνιο, όταν τα καθαρά κρατικά έσοδα ήταν κατά 1,19 δις ευρώ κάτω του στόχου εκ των οποίων μόνο τα φορολογικά έσοδα υστέρησαν κατά 569 εκατ. Ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι τέλος Ιουλίου έχουν εκκαθαριστεί 5,3 εκατομμύρια δηλώσεις και ο συνολικός πρόσθετος φόρος διαμορφώθηκε σε επιπλέον 2 δισ. ευρώ, ωστόσο το ποσό αυτό δεν εισπράχθηκε παρά μερικώς, είτε λόγω των χορηγηθεισών παρατάσεων έως το τέλος Αυγούστου είτε λόγω πραγματικής φοροδοτικής αδυναμίας συνεπεία του lockdown. Παράλληλα, η κατάρρευση των τουριστικών αφίξεων λόγω κορωνοϊού είχε μεγάλη επίπτωση στις εισπράξεις από έμμεσους φόρους.

Οι μειωμένες φορολογικές εισπράξεις είχαν ως αποτέλεσμα ο στόχος για φορολογικές εισπράξεις 4,8 δισ. ευρώ τον Ιούλιο να χαθεί μαζί με τον αρχικό στόχο για φορολογικά έσοδα 26 δισ. Ευρώ. Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες, την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020, η απόκλιση αυτή έχει διευρυνθεί περαιτέρω και αγγίζει ήδη τα 4 δισ. Ευρώ. Όσον αφορά τα συνολικά έσοδα από φόρους, αυτά είχαν ανέλθει την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019 σε 26,15 δισ. Ευρώ, εκ των οποίων μόνον τον περυσινό Ιούλιο  τα συνολικά έσοδα από φόρους είχαν διαμορφωθεί σε 5,18 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,2 δισ. ευρώ είχαν προέλθει από φόρο εισοδήματος και τα 2,6 δισ. ευρώ από έμμεσους φόρους.

Σημειώνεται ότι μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2020 εισπράχθηκαν κατά μέσον όρο φόροι 2,6 δισ. ευρώ ανά μήνα, έναντι στόχου 3,6 δισ. ευρώ. Η μηναία δε αυτή απόκλιση του 1 δισ. ευρώ όχι μόνον συνεχίσθηκε τον Ιούλιο, αλλά και επιδεινώθηκε./ibna