Β-Ε: Έγκριση σημαντικού νόμου από τη Συνέλευση της Επαρχίας Brčko

Β-Ε: Έγκριση σημαντικού νόμου από τη Συνέλευση της Επαρχίας Brčko

Η Αποστολή του ΟΑΣΕ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (Β-Ε), το Γραφείο του Ύπατου Εκπροσώπου, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Β-Ε και ο Ειδικός Εκπρόσωπος της ΕΕ στη Β-Ε, μαζί με την Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Β-Ε χαιρέτισαν και επαίνεσαν την ομόφωνη έγκριση του Νόμου του Συνέρχεσθαι Ειρηνικώς από την Συνέλευση της Επαρχίας Brčko.

«Έχοντας συνεργαστεί στενά τους τελευταίους μήνες με την ομάδα εργασίας της κυβέρνησης που ετοίμασε το προσχέδιο, βλέπουμε την έγκρισή του ως επιβεβαίωση της δέσμευσης των αρχών στην Περιφέρεια να προωθήσουν την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των κατοίκων της, καθώς τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα ενσωματώθηκαν στο νόμο.

Η ελευθερία του Συνέρχεσθαι Ειρηνικώς αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο ενισχύει τις δημοκρατίες, και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε όλες τις άλλες αρχές της Β-Ε να βελτιώσουν τη σχετική νομοθεσία τους, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Υπό αυτήν την έννοια, αναφέρουμε τον νόμο της επαρχίας Brčko ως ένα σημαντικό παράδειγμα βέλτιστων πρακτικών και ένα μοντέλο νομοθεσίας που συμμορφώνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτόν τον τομέα», σημειώνουν οι διεθνείς οργανισμοί σε κοινή ανακοίνωση.

Ο κύριος αναπληρωτής Ύπατος Εκπρόσωπος και ο Επαρχιακός Επόπτης του Brčko Michael Scanlan χαιρέτισαν επίσης τα πρόσφατα νομοθετικά βήματα της Συνέλευσης για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της και τη βελτίωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της διαφάνειας των δαπανών των δημόσιων πόρων.

«Αυτό είναι ένα παράδειγμα του πώς το Brčko μπορεί να ηγηθεί των μεταρρυθμίσεων στη Β-Ε, και ελπίζουμε να δούμε το ίδιο με το νόμο για τη σύγκρουση συμφερόντων», δήλωσε ο επόπτης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο επόπτης επαίνεσε επίσης τη νέα δυναμική που καθίσταται εμφανής στην Περιφέρεια σχετικά με την ενίσχυση της λογοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων και τη διασφάλιση της διαφανούς, στοχευμένης και αποτελεσματικής δαπάνης των χρημάτων των φορολογουμένων.

Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την έγκριση του νόμου για τις ενώσεις και τα ιδρύματα τον Σεπτέμβριο, εξασφάλιση κεφαλαίων για την αναθεώρηση της λίστας ψηφοφόρων στην επερχόμενη επανισορρόπιση του προϋπολογισμού και τη συνεχή υποστήριξη για έργα ανάπτυξης υποδομών και ενεργειακής απόδοσης, σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους.

Μετά από αυτές τις μεταρρυθμίσεις, το κράτος θα είναι σε θέση να παρέχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής για την κοινότητα και ένα ελκυστικό περιβάλλον για τους επενδυτές για να δημιουργήσουν τις καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τις οποίες η περιφέρεια Brčko χρειάζεται για να ευημερήσει ως κοινότητα.

Η δημιουργία του απαραίτητου νομικού περιβάλλοντος για την προστασία των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων με την έγκριση του νόμου για τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων τον Σεπτέμβριο θα είναι ένα ακόμη παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η Περιφέρεια προστατεύει πολίτες, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και πρότυπα.

Όλα αυτά τα μέτρα, μαζί με την αποκάλυψη του δημόσιου μητρώου που απαριθμεί τα εισοδήματα των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα τον Αύγουστο, αποτελούν βήματα προς την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της κοινότητας στη διοίκηση του Brčko και την επικείμενη εκλογική διαδικασία, προσέθεσε ο επόπτης. /ibna