Κοσσυφοπέδιο: Υπογράφηκε MoU με την ΕΕ 100 εκατ. ευρώ

Κοσσυφοπέδιο: Υπογράφηκε MoU με την ΕΕ 100 εκατ. ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε την Πέμπτη Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) με το Κοσσυφοπέδιο, ανοίγοντας το δρόμο για την πρώτη εκταμίευση 50 εκατ. Ευρώ για μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή (ΜΧΣ). Η δεύτερη δόση των 50 εκατομμυρίων ευρώ θα εκταμιευθεί αργότερα το 2020 ή στις αρχές του 2021.

Σύμφωνα με δήλωση του Γραφείου της ΕΕ στο Κοσσυφοπέδιο, τα κονδύλια της ΜΧΣ διατίθενται με τη μορφή μακροπρόθεσμων δανείων με πολύ ευνοϊκούς όρους. Τα κεφάλαια θα συμβάλουν στη μακροοικονομική σταθερότητα του Κοσσυφοπεδίου, έτσι ώστε οι οικονομικοί πόροι της κυβέρνησης να μπορούν να διατεθούν για τον μετριασμό των σοβαρών κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της κρίσης από τον  κορωνοϊό. Το συνολικό πρόγραμμα ΜΧΣ για το Κοσσυφοπέδιο ανέρχεται σε 100 εκατομμύρια ευρώ.

Η Nataliya Apostolova, Επικεφαλής του Γραφείου της ΕΕ στο Κοσσυφοπέδιο και Ειδικός Εκπρόσωπος της ΕΕ χαιρέτισε θερμά τη συμφωνία και κάλεσε τη Συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου να προχωρήσει γρήγορα στην επικύρωσή της, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκταμίευση.

Εννέα όροι συμφωνήθηκαν στο μνημόνιο κατανόησης, δηλαδή ότι τα μέτρα θα πρέπει να αφορούν τη δημόσια χρηματοδότηση και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, την ανεργία των νέων και τη χρηστή διακυβέρνηση και την καταπολέμηση της διαφθοράς./ibna