Σλοβενία: Ο Όμιλος Telekom Slovenije παρουσίασε 325,4 εκατομμύρια ευρώ σε καθαρές πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο

Σλοβενία: Ο Όμιλος Telekom Slovenije παρουσίασε 325,4 εκατομμύρια ευρώ σε καθαρές πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο

Το εποπτικό συμβούλιο της Telekom Slovenije, d.d., συζήτησε την ανέλεγκτη έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020 του Ομίλου Telekom Slovenije και της εταιρείας Telekom Slovenije, d., στην 3η τακτική συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη.

«Ο Όμιλος Telekom Slovenije παρουσίασε 325,4 εκατομμύρια ευρώ σε καθαρές πωλήσεις και 335,4 εκατομμύρια ευρώ σε συνολικά λειτουργικά έσοδα τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους, δηλαδή 2% κάτω σε σχέση με πέρυσι. Τα έσοδα το πρώτο εξάμηνο του έτους επηρεάστηκαν από την πανδημία Covid-19, με τα έσοδα στο τμήμα κινητής τηλεφωνίας να μειώνονται λόγω των χαμηλότερων εσόδων από περιαγωγή και των χονδρικών εσόδων να μειώνονται λόγω των χαμηλότερων εσόδων από τη διεθνή φωνητική κίνηση και από ξένους χρήστες που περιαγωγής στο δίκτυο της Telekom Slovenije. Η κατάσταση επηρέασε επίσης την πώληση άλλων υπηρεσιών και προϊόντων. Τα έσοδα από τις παραδοσιακές τηλεφωνικές υπηρεσίες μειώθηκαν επίσης. Τα έσοδα από το ηλεκτρονικό εμπόριο αυξήθηκαν κατά 70% σε σχέση με πέρυσι, και τα έσοδα στον τομέα της ενέργειας ήταν επίσης υψηλότερα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι», είπε η εταιρεία σε δήλωσή της την Πέμπτη.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων της Telekom Slovenije Group (EBIT) ανήλθαν στα 20,7 εκατομμύρια ευρώ τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους. Προσαρμοσμένο για τις επιπτώσεις της συμφωνίας για την πώληση του Planet TV, το EBIT θα ανερχόταν σε 27,3 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που είναι 15% ή 3,5 εκατομμύρια ευρώ περισσότερο από ό, τι το πρώτο εξάμηνο του 2019. Τα κέρδη, τόκοι, φόροι, αποσβέσεις του Ομίλου Telekom Slovenije και οι αποσβέσεις (EBITDA) ανήλθαν σε 104,3 εκατομμύρια ευρώ. Προσαρμοσμένο για τα αποτελέσματα της συμφωνίας για την πώληση του Planet TV, το EBITDA θα ανερχόταν σε 111 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που είναι 1% μικρότερο από το πρώτο εξάμηνο του 2019. Το περιθώριο EBITDA ανήλθε στο 32,1%. Προσαρμοσμένο για τα αποτελέσματα της συμφωνίας για την πώληση του Planet TV, το περιθώριο EBITDA θα ήταν 34,1%, δηλαδή 3% περισσότερο από ό, τι τους πρώτους έξι μήνες του 2019. Μετά τον εταιρικό φόρο εισοδήματος και τους αναβαλλόμενους φόρους, ο Όμιλος Telekom Slovenije κατέγραψε κέρδη 14,8 εκατομμυρίων ευρώ κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2020. Προσαρμοσμένο για τις επιπτώσεις της συμφωνίας στην πώληση του Planet TV, το καθαρό κέρδος θα ανερχόταν σε 21,5 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 1,9 εκατομμύρια ευρώ περισσότερο από έτος σε έτος.

Στη δήλωση σημειώνεται ότι, όπως ήδη ανακοίνωσε ο Όμιλος Telekom Slovenije, η επιδημία στη χώρα επηρέασε τις καθαρές πωλήσεις της Telekom Slovenije, d.d., τόσο στις αγορές λιανικής και χονδρικής (διεθνείς), όσο και σε άλλες εταιρείες του ομίλου που οφείλονται σε ακινησία στις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της επιδημίας και τη συνεπακόλουθης μείωσης του κύκλου εργασιών. Η ομάδα απάντησε υιοθετώντας αμέσως πρόσθετα μέτρα με στόχο την περαιτέρω βελτιστοποίηση των λειτουργιών της και στη συνέχεια τη μείωση των επιπτώσεων στις δραστηριότητές της. Ο Όμιλος Telekom Slovenije πιστεύει ότι παρά την εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων, η αρνητική επίδραση του Covid-19 στο EBITDA θα ανέλθει περίπου στο 3% σε σύγκριση με τον στόχο. Ο Όμιλος Telekom Slovenije θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση που σχετίζεται με το Covid-19 κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους και να αξιολογεί τους κινδύνους στις αλυσίδες εφοδιασμού, τις λειτουργίες του συστήματος και την κερδοφορία των υπηρεσιών του και τους πιστωτικούς κινδύνους και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα.

Η Telekom Slovenije ήταν ο πρώτος πάροχος της Σλοβενίας που έκανε το επόμενο βήμα στην ανάπτυξη της τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας και ξεκίνησε το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας πέμπτης γενιάς (5G) στις 23 Ιουλίου 2020 χρησιμοποιώντας υπάρχοντες επίγειους σταθμούς και το φάσμα συχνοτήτων 2600 MHz που ήδη χρησιμοποιεί για το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 4ης γενιάς. Αυτό το εξελικτικά αναβαθμισμένο δίκτυο 4G/5G θα επιτρέψει στους χρήστες να επιτύχουν υψηλότερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων από ό, τι στο δίκτυο LTE / 4G που βρίσκεται ήδη σε αυτήν την πρώτη φάση, ενώ το πλήρες δυναμικό της τεχνολογίας 5G θα είναι διαθέσιμο στους χρήστες μετά την απονομή πρόσθετων ζωνών συχνοτήτων. Στην πρώτη φάση, η Telekom Slovenije, d.d., έχει μέχρι τώρα αναβαθμίσει 150 σταθμούς βάσης, παρέχοντας κάλυψη πληθυσμού περίπου 25% με το δίκτυο 4G/5G. Μέχρι το τέλος του έτους, η εταιρεία αναμένει να ξεπεράσει το 33% της κάλυψης. Η Telekom Slovenije, d.d., θα παρουσιάσει σύντομα κινητά τηλέφωνα που υποστηρίζουν το δίκτυο 4G/5G και τους εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση του, αφού οι πρώτοι προμηθευτές ολοκληρώσουν όλες τις απαιτούμενες ενημερώσεις λογισμικού./ibna