B-E: Πρόγραμμα ηλεκτρονικής διαχείρισης δεδομένων στα σωφρονιστικά ιδρύματα

B-E: Πρόγραμμα ηλεκτρονικής διαχείρισης δεδομένων στα σωφρονιστικά ιδρύματα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης συνεχίζουν να υποστηρίζουν την εισαγωγή ενός ηλεκτρονικού συστήματος συλλογής, αποθήκευσης και ανταλλαγής δεδομένων στις φυλακές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Ο νέος εξοπλισμός υλικού που αποτελεί δωρεά μέσω του κοινού προγράμματος ΕΕ/ΣτΕ «Οριζόντια διευκόλυνση για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία 2019-2022» θα δώσει σημαντική ώθηση στην αποτελεσματική διαχείριση των φυλακών, βοηθώντας τους διευθυντές και το προσωπικό των φυλακών να χρησιμοποιούν ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες απαραίτητες για τις καθημερινές τους επαφές με τους κρατουμένους.

Στους αξιωματούχους του Υπουργείου Δικαιοσύνης παραδόθηκαν λογισμικά Η/Υ υψηλής ποιότητας, τα οποία θα παραδοθούν σε εγκαταστάσεις φυλακών και στο κυβερνητικό κέντρο δεδομένων, επιτρέποντας έτσι την ηλεκτρονική δικτύωση με άλλες υπηρεσίες της ποινικής δικαιοσύνης.

«Η εισαγωγή της Πληροφορικής στον Τομέα για την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων και το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την εφαρμογή των συστάσεων όπως ορίζονται από διεθνείς οργανισμούς και φορείς παρακολούθησης, με στόχο την ευθυγράμμιση των συστημάτων σωφρονισμού στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις σύγχρονες ποινικές πρακτικές. Η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων με μεμονωμένες φυλακές και η επικοινωνία τους με τα αντίστοιχα Υπουργεία Δικαιοσύνης θα διευκολύνει σημαντικά τη διαχείριση και τη συλλογή δεδομένων που σχετίζονται με φυλακισμένους και κρατούμενους. Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης θα ήθελε να ευχαριστήσει και τους δύο εταίρους δράσης για αυτήν τη δωρεά. Προσβλέπει στη συνέχιση της συνεργασίας για την υλοποίηση αυτής της δράσης», δήλωσε ο Mato Jozić, Ομοσπονδιακός Υπουργός Δικαιοσύνης.

Ο Nicolas Bizel, Επικεφαλής του Τμήματος Επιχειρήσεων για τη Δικαιοσύνη και τις Εσωτερικές Υποθέσεις και τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης στην Αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Β-Ε, τόνισε τη συνεχή και πολυδιάστατη υποστήριξη της ΕΕ για τη βελτίωση των ικανοτήτων της χώρας στον τομέα της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων.

«Οι φυλακές, ως αναπόσπαστο μέρος του δικαστικού συστήματος κάθε χώρας, διασφαλίζουν ότι οι παραβάτες οδηγούνται στη δικαιοσύνη και επιβάλλονται κυρώσεις. Στην εποχή της ψηφιοποίησης, η δημιουργία κέντρων δεδομένων για την εξυπηρέτηση των υπουργείων δικαιοσύνης και τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου αποτελεί σημαντική συμβολή στη συνολική ενίσχυση του κράτους δικαίου στη χώρα. Αυτό αποτελεί άμεση και στοχευμένη υποστήριξη προς τα αρμόδια όργανα λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπιση οργανωμένων και οικονομικών εγκλημάτων, διαφθοράς και λοιπών παρανομιών», δήλωσε ο Bizel.

Η Bojana Urumova, επικεφαλής του Γραφείου του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Σεράγεβο, τόνισε τη σημασία του σεβασμού των δικαιωμάτων των ατόμων που στερούνται της ελευθερίας τους, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. «Είμαστε χαρούμενοι που θα μας δοθεί η ευκαιρία να συμβάλουμε στην υιοθέτηση από τις αρχές της Β-Ε ενός συστήματος συλλογής δεδομένων των φυλακών, το οποίο αντιστοιχεί στις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (CPT). Ο στόχος των έργων τεχνικής συνεργασίας μας είναι να βοηθήσουμε κράτη μέλη όπως η Βοσνία-Ερζεγοβίνη να ευθυγραμμίσουν την πολιτική και την πρακτική τους, σε αυτήν την περίπτωση στον τομέα της προώθησης ανθρωπιστικών και κοινωνικά αποτελεσματικών ποινικών κυρώσεων, με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης», είπε.

Η συνολική αξία των αδειών εξοπλισμού υλικού και λογισμικού που αποκτήθηκαν μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 175.000 €. Μέρος του εξοπλισμού, αξίας περίπου 60.000 €, αγοράστηκε στο πλαίσιο της 1ης Φάσης της Οριζόντιας Διευκόλυνσης το Μάιο του 2019. Η πρώτη παρτίδα περιείχε σταθερούς υπολογιστές για το προσωπικό φυλακών, εκτυπωτές και σαρωτές.

Ο εξοπλισμός πληροφορικής προορίζεται να υποστηρίξει την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων που σχετίζονται με τις φυλακές μεταξύ του προσωπικού της φυλακής πρώτης γραμμής (αξιωματικοί που έρχονται σε άμεση επαφή με τους κρατουμένους) που παρέχουν θεραπεία και ασφάλεια στους κρατούμενους, αλλά και μεταξύ του προσωπικού και των διευθυντών φυλακών που επιβλέπουν τη λειτουργία των φυλακών. Συνδέοντας μεμονωμένα ιδρύματα με ανώτερους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στα Υπουργεία Δικαιοσύνης, διάφορα αιτήματα από κρατούμενους και υπαλλήλους φυλακών θα τυγχάνουν επεξεργασίας με ταχύτερο και πιο αξιόπιστο τρόπο.

Διάφορες ενότητες λογισμικού θα αναπτυχθούν επίσης ξεχωριστά και οι συνολικές λύσεις λογισμικού θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν το έργο καθεμιάς από τις υπηρεσίες των αντίστοιχων φυλακών: θεραπεία, ασφάλεια, υγειονομική περίθαλψη και διοίκηση. /ibna