Ρουμανία: Υιοθετήθηκε από τη Βουλή νομοσχέδιο για την προκήρυξη εθνικών εκλογών

Ρουμανία: Υιοθετήθηκε από τη Βουλή νομοσχέδιο για την προκήρυξη εθνικών εκλογών

Η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου υιοθέτησε τη Δευτέρα ένα νομοσχέδιο, σύμφωνα με το οποίο η ημερομηνία των βουλευτικών εκλογών, που οργανώνονται ως αποτέλεσμα της λήξης της  θητείας του Κοινοβουλίου, καθορίζεται με οργανικό νόμο, τουλάχιστον 60 ημέρες προηγουμένως.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι « 5 μέρες από την έναρξη της ισχύς του νόμου, η Κυβέρνηση με απόφασή της, ύστερα από πρόταση της Μόνιμης Αρχής Εκλογών, καθορίζει το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, τις απαραίτητες δαπάνες για την προετοιμασία και τη διενέργεια των εκλογών».

Σημειώνεται ότι 180 βουλευτές ψήφισαν υπέρ, 26 κατά και 61 απείχαν. Εν συνεχεία, αναφέρεται ότι ο νόμος υιοθετήθηκε επίσης και από τη Γερουσία τη Δευτέρα και επισημαίνεται ότι σε αυτήν την περίπτωση η Βουλή είναι το σώμα που αποφασίζει.

Παράταση της Έκτακτης Συνόδου της  Βουλής  έως τις 19 Αυγούστου.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Marcel Ciolacu, πρότεινε την παράταση της έκτακτης συνόδου της Βουλής έως τις 19 Αυγούστου, η οποία εγκρίθηκε από το Μόνιμο  Γραφείο της Βουλής./ibna