Κύπρος: Μετεγκατάσταση στη Φιλανδία 30 ευάλωτων αιτούντων διεθνή προστασία

Κύπρος: Μετεγκατάσταση στη Φιλανδία 30 ευάλωτων αιτούντων διεθνή προστασία

Το Υπουργείο Εσωτερικών σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκε χτες Δευτέρα, 27 Ιουλίου, η μεταφορά δεκαέξι αιτούντων διεθνή προστασία από την Κύπρο στη Φιλανδία μέσω του μηχανισμού μετεγκατάστασης. Τα άτομα αυτά εμπίπτουν στην κατηγορία των ευάλωτων ομάδων όπως αυτές καθορίζονται στον περί Προσφύγων Νόμο και στους σχετικούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και Οδηγίες.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 90% και από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά 10%.

Η μεταφορά, η οποία έγινε με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Στήριξης για το Άσυλο (EASO) αποτελεί το πρώτο μέρος της υλοποίησης του προαναφερθέντος συγχρηματοδοτούμενου έργου για μετεγκατάσταση συνολικά 30 ευάλωτων αιτούντων διεθνή προστασία στη Φιλανδία και συγκεκριμένα μονήρων γυναικών με παιδιά και ασυνόδευτων ανηλίκων.

Η πρόταση της Φιλανδίας για τη μετεγκαστάσταση των εν λόγω αιτούντων υπεβλήθη στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και  της δίκαιης κατανομής ευθυνών που προβλέπεται στο άρθρο 80 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ), λόγω των υπέρμετρων μεταναστευτικών πιέσεων που αντιμετωπίζει η Κύπρος και οι οποίες έχουν επιβαρύνει σημαντικά τα εθνικά συστήματα ασύλου και υποδοχής.

Η μεταφορά των υπόλοιπων δεκατεσσάρων ευάλωτων αιτούντων διεθνή προστασία θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Αύγουστο./ibna