Ελλάδα: Εκτροχιάστηκε ο ελληνικός προϋπολογισμός το α΄ εξάμηνο

Ελλάδα: Εκτροχιάστηκε ο ελληνικός προϋπολογισμός το α΄ εξάμηνο

Δημοσιονομικό εκτροχιασμό που οδηγεί σε πρωτογενές έλλειμμα 6,1 δις. Ευρώ δείχνουν τα στοιχεία του προϋπολογισμού κατά το α΄ εξάμηνο του 2020. Η λανθασμένη πολιτική της κυβέρνησης οδήγησε σε κατάρρευση τις εισπράξεις από ΦΠΑ και αυτές με την σειρά τους συνετέλεσαν σε μια γενικότερη μείωση των εσόδων στο πρώτο εξάμηνο και ταυτόχρονα στην εκτόξευση του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού σε επίπεδα πάνω από τα 9,2 δις ευρώ, σχεδόν 5% του ΑΕΠ

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, στο εξάμηνο καταγράφηκε έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού 9.232 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 2.626 δισ. ευρώ, το δε πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα 6.101 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 313 εκατ. ευρώ (απόκλιση 6.414 εκατομμύρια ευρώ).

Αναφορικά με το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, συμπιέστηκε στα 18.996 εκατ. ευρώ, 3.903 εκατ. ευρώ ή 17,0% κάτω του στόχου, τα δε συνολικά έσοδα κατήλθαν τα  21.257 εκατ. ευρώ, 3.495 εκατ. ευρώ ή 14,1% κάτω του στόχου.

Η υστέρηση στα φορολογικά έσοδα

Ανάλογη υστέρηση (13,3%) κατέγραψαν τα φορολογικά έσοδα (18.262 εκατ. ευρώ, 2.794 εκατ. ευρώ ή 13,3% κάτω του στόχου).

Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν στο εξάμηνο όλες οι κατηγορίες εσόδων:

-ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή κατά 257 εκατ. Ευρώ(-26,1%),

-ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 15 εκατ. ευρώ (-5,0%),

-ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 1.113 εκατ. ευρώ (-15,3 %),

-ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 223 εκατ. ευρώ (-10,6%),

-ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 49 εκατ. ευρώ (-4,9%),

-ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 83 εκατ. ευρώ (-28,8%),

-Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 22 εκατ. ευρώ (-21,3%),

-Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 55 εκατ. ευρώ (-24,6%),

-Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 50 εκατ. ευρώ (-33,2%),

-Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 149 εκατ. ευρώ (-16,4%),

-Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 12 εκατ. ευρώ (-34,0%),

-Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 27 εκατ. ευρώ (-18,1%),

-Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 80 εκατ. ευρώ (-14,6%),

εκ των οποίων ΕΝΦΙΑ κατά 72 εκατ. ευρώ (-14,0%),

-Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 10 εκατ. ευρώ (-1,6%),

-Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα κατά 439 εκατ. ευρώ (-9,6%),

-Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες κατά 38 εκατ. ευρώ (-8,7%),

-Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 45 εκατ. ευρώ (-8,3%),

-Φόροι κεφαλαίου κατά 55 εκατ. ευρώ (-42,8%),

-Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 70 εκατ. ευρώ (-11,1%),

-Μεταβιβάσεις κατά 239 εκατ. ευρώ (-10,9%),

-Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 144 εκατ. ευρώ (-40,3%),

-Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 316 εκατ. ευρώ (-99,4%).

Επιστροφές

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2.262 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 408 εκατ. ευρώ από τον στόχο. Ταα έσοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ήταν 1.647 εκατ. ευρώ, 350 εκατ. ευρώ κατώτου στόχου.

Ειδικότερα, τον Ιούνιο τα καθαρά κρατικά έσοδα ήταν 2.967 εκατ. ευρώ, 1.191 εκατ. ευρώ κάτω του μηνιαίου στόχου, λόγω  προηγηθέντος lockdown Ιουνίου και έκπτωσης 25% για εμπρόθεσμη καταβολή οφειλών (ΦΠΑ και βεβαιωμένοι φόροι)./ibna