Κίνδυνος από την αύξηση των “κόκκινων” δανείων στις ελληνικές τράπεζες

Κίνδυνος από την αύξηση των “κόκκινων” δανείων στις ελληνικές τράπεζες

Μεγάλη ανησυχία για την κατάσταση των ελληνικών τραπεζών από τον κίνδυνο σημαντικής αύξησης των «κόκκινων» δανείων εκφράζει ο ΟΟΣΑ στην έκθεση του για την ελληνική οικονομία, προτείνοντας μάλιστα με αρκετά επιτακτικό τρόπο να υλοποιηθεί η πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για bad bank.

Σύμφωνα με όσα τονίζουν στην έκθεσή τους οι οικονομολόγοι του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια υποχωρούσαν πριν την πανδημία, αλλά παραμένουν πολύ υψηλά και εμποδίζουν τις τράπεζες στη χορήγηση δανείων. Τα σοβαρά προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν πολλές επιχειρήσεις λόγω της πανδημίας δημιουργούν τον κίνδυνο περαιτέρω αύξησης των μη εξυπητούμενων δανείων, ενώ, ανεξάρτητα από αυτό, παραμένει εξαιρετικά επείγουσα η μείωση των προβληματικών δανείων στους τραπεζικούς ισολογισμούς.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν με διαφορά όχι μόνο τα περισσότερα «κόκκινα» δάνεια ως ποσοστό του χαρτοφυλακίου τους στις χώρες του ΟΟΣΑ, αλλά είναι και οι μόνες, όπου τα «κόκκινα» δάνεια υπερβαίνουν κατά πολύ τα τραπεζικά κεφάλαια.

Η επιδιόρθωση του τραπεζικού συστήματος πρέπει να επιταχυνθεί, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στην έκθεση. Όμως, εκφράζονται αμφιβολίες για την επάρκεια των εργαλείων μείωσης των προβληματικών δανείων, καθώς, όπως το σχέδιο «Ηρακλής» που υλοποιεί η κυβέρνηση δεν θα μειώσει όσο χρειάζεται τα «κόκκινα» δάνεια, ενώ υπάρχει και το σοβαρό πρόβλημα ποιότητας των τραπεζικών κεφαλαίων, τα οποία κατά 60% αποτελούνται από αναβαλλόμενους φόρους.

Είναι επείγουσα ανάγκη, όπως συνιστά στην κυβέρνηση ο ΟΟΣΑ, να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί μια στρατηγική με την οποία θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των αναβαλλόμενων φόρων παράλληλα με τη μείωση των προβληματικών δανείων. Επίσης, θα πρέπει να ενοποιηθούν οι διαδικασίες του πλαισίου για την αφερεγγυότητα , να διασφαλιστεί μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα τραπεζών και δανειοληπτών και να επιταχυνθεί η ρευστοποίηση ενεχύρων.

Ο ΟΟΣΑ παίρνει σαφώς θέση υπέρ της Τράπεζας της Ελλάδος, τονίζοντας ότι η πρόταση για bad bank έχει τις προϋποθέσεις να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα το πρόβλημα του αναβαλλόμενου φόρου και των προβληματικών δανείων και θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο σχετικός σχεδιασμός. Μάλιστα, ο ΟΟΣΑ τονίζει ότι είναι δυνατόν να «κουμπώσει» το σχέδιο για bad bank με το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την εξυγίανση τραπεζών, ώστε να μην υπάρξει ενδεχόμενο «κουρέματος» πιστωτών και καταθετών./ibna