ΕΕ: Κοινό ψήφισμα των Ευρωπαϊκών Πολιτικών ενάντια στη Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

ΕΕ: Κοινό ψήφισμα των Ευρωπαϊκών Πολιτικών ενάντια στη Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Κοινό ψήφισμα συνυπέγραψαν όλες οι Πολιτικές Ομάδες, Αριστερά Πράσινοι, Σοσιαλιστές, Renew και ΕΛΚ, εκτός των Συντηρητικών (ECR) και της Ακροδεξιάς (ID) επί της Συμφωνίας στη Σύνοδο Κορυφής για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαμψης και τον νέο Πολυετή Προϋπολογισμό.

Στο κοινό ψήφισμα το Ευρωκοινοβούλιο δεν αποδέχεται τη συμφωνία για τον νέο Πολυετή Προϋπολογισμό και ασκεί έντονη κριτική για τις σημαντικές περικοπές ενώ εκφράζει τη λύπη του για τις τεράστιες περικοπές στις επιχορηγήσεις στο ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαμψης και την επιδείνωση της αναλογίας δανείων-επιχορηγήσεων, όπως και για την σημαντική υποχώρηση στις προσπάθειες διαφύλαξης του κράτους δικαίου.

Το τελικό κείμενο του κοινού ψηφίσματος περιλαμβάνει 27 σημεία και αναμένεται να συζητηθεί και να ψηφιστεί στην αυριανή έκτακτη Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μεταξύ των πιο σημαντικών σημείων του ψηφίσματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– Δεν αποδέχεται τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και ασκεί έντονη κριτική για τις σημαντικές περικοπές που περιλαμβάνονται.

– Εκφράζει τη λύπη του για τις τεράστιες περικοπές των επιχορηγήσεων και την επιδείνωση της αναλογίας μεταξύ δανείων και επιχορηγήσεων.

– Εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η αποκλειστική προσκόλληση σε εθνικά συμφέροντα και θέσεις θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη κοινών λύσεων γενικού συμφέροντος.

– Ζητά ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή νέων ίδιων πόρων.

– Ζητά την κατάργηση όλων των επιστροφών (rebates) και των εκπτώσεων το συντομότερο δυνατό.

– Ζητά ένα νομικά δεσμευτικό στόχο για τις δαπάνες που θα σχετίζεται κατά 30% με το κλίμα καθώς και έναν που θα σχετίζεται κατά 10% με τη βιοποικιλότητα.

– Υποστηρίζει σθεναρά των εισαγωγή υποχρεώσεων για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και των επιπτώσεων στο φύλο.

– Απαιτεί μια νομικά δεσμευτική μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

– Εκφράζει την έντονη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο έχει αποδυναμώσει σημαντικά τις προσπάθειες για τη διαφύλαξη του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και ζητά τη θέσπιση μηχανισμού για το κράτος δικαίου.

– Υπερασπίζεται το ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου ως αρμόδια σε όλα τα επίπεδα αρχή για τον προϋπολογισμό./ibna