Μαυροβούνιο: Αλλαγές στο μέτρο της αυτο-απομόνωσης από τον ΝΚΤ

Μαυροβούνιο: Αλλαγές στο μέτρο της αυτο-απομόνωσης από τον ΝΚΤ

Μετά την αύξηση του αριθμού των περιπτώσεων κοροναϊών στο Μαυροβούνιο, ο Εθνικός Οργανισμός Συντονισμού για Λοιμώδη Νοσήματα (NKT) αποφάσισε, μετά από πρόταση του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Μαυροβουνίου, να τροποποιήσει το μέτρο του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την καραντίνα και την αυτο-απομόνωση για άτομα που ενδέχεται να ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένες περιπτώσεις ή ύποπτα περιστατικά COVID-19.

Το μέτρο της αυτο-απομόνωσης προβλέπει απομόνωση 21 ημερών για άτομα που έχουν έρθει ή ενδέχεται να ήρθαν σε επαφή με ασθενείς ή με ύποπτα περιστατικά COVID-19. Η αυτο-απομόνωση είναι υποχρεωτική «μέχρι αναρρώσεως, και τουλάχιστον για 21 ημέρες σε άτομα που εμφανίζουν θετικό τεστ PCR για το νέο κορωνοϊό, εμφανίζυν ήπια συμπτώματα ή είναι ασυμπτωματικά».

Τα μέτρα προσαρμόζονται με βάση την απόφαση της υγειονομικής επιθεώρησης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τη θεραπεία ασθενών και τις επαφές των ασθενών με COVID-19 από το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας του Μαυροβουνίου.

Το μέτρο της θεσμικής απομόνωσης ορίζεται ως εξής:

– για έως και 21 ημέρες από τη διάγνωση της νόσου σε άτομα που νοσηλεύτηκαν, πληρούν τα κριτήρια για ανάρρωση, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο θεραπείας ασθενών και επαφών ασθενών με COVID-19 του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Μαυροβουνίου, και εμφανίζουν αρνητικό αποτέλεσμα στον έλεγχο πριν από το τέλος της περιόδου των 21 ημερών από την ημέρα της διάγνωσης της νόσου (το πρώτο θετικό τεστ για τον SARS-CoV-2).

– έως ότου ένα αποτέλεσμα ελέγχου εμφανιστεί αρνητικό, αλλά όχι λιγότερο από 21 ημέρες από τη διάγνωση της νόσου σε άτομα που νοσηλεύτηκαν, πληρούν τα κριτήρια για ανάρρωση και εμφανίζονται θετικά σε έλεγχο, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο θεραπείας ασθενών και επαφών ασθενών COVID-19 του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Μαυροβουνίου.

Κατ ‘εξαίρεση, το μέτρο αυτο-απομόνωσης μπορεί να επιβληθεί σε αυτά τα άτομα, εάν υπάρχουν προϋποθέσεις στέγασης σε αυτο-απομόνωση.

Ως αυτο-απομόνωση ορίζεται η διαμονή σε οικογενειακή κατοικία ή άλλη εγκατάσταση, με περιορισμένη μετακίνηση, ενώ η κατάσταση υγείας αυτού του ατόμου, καθώς και όλα τα μέλη του νοικοκυριού παρακολουθούνται από την αρμόδια επιδημιολογική υπηρεσία, σύμφωνα με την απόφαση της υγειονομικής επιθεώρησης.

Ως θεσμική απομόνωση ορίζεται η διαμονή σε μια εγκατάσταση που προορίζεται για αυτο-απομόνωση και τη διαμονή ατόμων που έχουν ελεγχθεί θετικά στο νέο κορωνοϊό και τα οποία δεν εμφανίζουν συμπτώματα της νόσου, τα οποία δεν χρειάζονται ιατρική περίθαλψη αλλά πρέπει να εποπτεύονται από επαγγελματίες υγείας, με βάση τη σχετική απόφαση της υγειονομικής επιθεώρησης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο θεραπείας των ασθενών και των επαφών ασθενών με COVID-19 του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Μαυροβουνίου.

Το μέτρο υποχρεωτικής καραντίνας 14 ημερών ή αυτο-απομόνωσης πολιτών του Μαυροβουνίου και κατοίκων του Μαυροβουνίου που προέρχονται από χώρες με τις οποίες δεν επιτρέπεται η διεθνής κυκλοφορία επιβατών, σύμφωνα με τα καθορισμένα επιδημιολογικά κριτήρια, βάσει της απόφασης της υγειονομικής επιθεώρησης, και σύμφωνα με το Πρωτόκολλο για τη θεραπεία ασθενών και των επαφών ασθενών με COVID-19 του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Μαυροβουνίου, παραμένουν σε ισχύ.

Τα μέτρα τίθενται σε ισχύ την ημέρα της έκδοσής τους, έχουν προσωρινό χαρακτήρα και εφαρμόζονται εφόσον υπάρχει κίνδυνος εισαγωγής ή εξάπλωσης μιας μεταδοτικής νόσου του νέου κοροναϊού. /ibna