Βόρεια Μακεδονία: Ο Xhaferi θα πρέπει να συγκαλέσει τη Σύνοδο εντός 20 ημερών

Βόρεια Μακεδονία: Ο Xhaferi θα πρέπει να συγκαλέσει τη Σύνοδο εντός 20 ημερών

Η συγκρότηση της Συνέλευσης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο 20 ημέρες μετά τις εκλογές με την σύγκλιση της συνόδου να γίνεται από τον Πρόεδρο της προηγούμενης σύνθεσης, στην συγκεκριμένη περίπτωση τον Talat Xhaferi.

Η Συνέλευση θα αποτελείται από 120 βουλευτές, οι οποίοι εκπροσωπούν τους πολίτες και αποφασίζουν σύμφωνα με τις πεποιθήσεις τους. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, τα μέλη της Συνέλευσης εκλέγονται για θητεία τεσσάρων ετών.

Το άρθρο 63 του Συντάγματος ορίζει ότι, εάν δεν έχει προγραμματιστεί η Σύνοδος της συγκρότησης του Κοινοβουλίου, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, τα μέλη του Κοινοβουλίου συνέρχονται από μόνα τους και συγκροτούν τη συνέλευση την εικοστή πρώτη ημέρα της από το πέρας των εκλογών.

Το Σύνταγμα ορίζει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας εντός δέκα ημερών από τη συγκρότηση της Συνέλευσης θα αναθέσει την εντολή για τη σύνθεση της Κυβέρνησης στο υποψήφιο κόμματος, από τα κόμματα που έχουν την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο.

Ο εντολοδόχος Πρωθυπουργός υποβάλλει το πρόγραμμα του στη συνέλευση και προτείνει τη σύνθεση της κυβέρνησης εντός 20 ημερών από την ημέρα της ανάθεσης της εντολής.

Η κυβέρνηση, μετά από την πρόταση του πρωθυπουργού και βάσει του προγράμματος του, εκλέγεται από τη συνέλευση με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των βουλευτών./ibna