Σλοβενία: Στα 1.892 ευρώ τα μέσα ακαθάριστα κέρδη τον Μάιο

Σλοβενία: Στα 1.892 ευρώ τα μέσα ακαθάριστα κέρδη τον Μάιο

Τα μέσα ακαθάριστα κέρδη τον Μάιο στη Σλοβενία ​​ανήλθαν σε 1.892,31 ευρώ, μειωμένα κατά 2,3% τον Απρίλιο ονομαστικά και κατά 3,2% σε πραγματικούς όρους. Ο μέσος καθαρός μισθός ήταν 1.244,44 ευρώ, μειωμένος κατά 1,7% και 2,6% αντίστοιχα τον Απρίλιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Σλοβενική Στατιστική Υπηρεσία την Τετάρτη.

Σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, τα μέσα ακαθάριστα κέρδη αυξήθηκαν, σε ονομαστικούς όρους κατά 9,5% και σε πραγματικούς όρους κατά 10,8%. Η αύξηση ήταν σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα προσωρινών μέτρων τόνωσης που σχετίζονται με την επιδημία Covid-19, τα οποία εφαρμόστηκαν επίσης τον Απρίλιο.

Σε σύγκριση με τον Απρίλιο, τα μέσα ακαθάριστα κέρδη τον Μάιο μειώθηκαν και στους δύο τομείς, στον ιδιωτικό τομέα κατά 2,5% και στον δημόσιο τομέα κατά 2,2%. Στη γενική κυβέρνηση του θεσμικού τομέα, μειώθηκαν κατά 1,9%.

Τα υψηλότερα μέσα ακαθάριστα κέρδη για το Μάιο καταβλήθηκαν σε ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ατμό και κλιματισμό (2.589,33 ευρώ).

Σε σύγκριση με τα ακαθάριστα κέρδη για τον Απρίλιο, τα μέσα ακαθάριστα κέρδη για τον Μάιο παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στη δημόσια διοίκηση και άμυνα, την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (κατά 7,0%), ενώ οι δραστηριότητες στέγασης και εξυπηρέτησης τροφίμων σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση (8,0%).

Εάν τα μέσα ακαθάριστα κέρδη για τον Μάιο υπολογίζονταν από τον αριθμό των ατόμων σε αμειβόμενη απασχόληση βάσει των ωρών εργασίας και όχι βάσει του αριθμού των ατόμων σε αμειβόμενη απασχόληση, θα ήταν υψηλότερα από τα ακαθάριστα κέρδη για τον Απρίλιο στη δημόσια διοίκηση και άμυνα, στην υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση κατά 4,8% και στις δραστηριότητες διαμονής και εστίασης κατά 1,0%./ibna