Οι προτάσεις της “τρόικα εσωτερικού” για νέα μέτρα στην Ελλάδα

Οι προτάσεις της “τρόικα εσωτερικού” για νέα μέτρα στην Ελλάδα

Ο δρόμος της ανάπτυξης περνά μέσα από μείωση των φορολογικών βαρών των μισθωτών, με πρώτο βήμα την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, από ενίσχυση των αδύναμων νοικοκυριών, όπως επίσης και από ενίσχυση της απασχόλησης, τόσο μέσω στήριξης ήδη υφιστάμενων θέσεων εργασίας, όσο και μέσω παροχής κινήτρων για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Αυτές είναι τρεις από τις κυριότερες προτροπές που περιέχονται σύμφωνα με πληροφορίες στην συνολική δέσμη προτάσεων της «επιτροπής σοφών», υπό τον καθηγητή Χριστόφορο Πισσαρίδη, για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας η οποία και παραδόθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ασφαλιστικό

Στην ίδια δέσμη περιλαμβάνονται η εισαγωγή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος στον δεύτερο πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης, η σταδιακή μεταφορά πόρων του φόρου ακίνητης περιουσίας στις δήμους, καθώς και η στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ήδη η επιτροπή παρέδωσε το ενδιάμεσο πόρισμά της, περίπου 100 σελίδων στον πρωθυπουργό, προκειμένου να σχηματισθεί μια πρώτη εικόνα και επεξεργασία του στρατηγικού σχεδίου για τον μετασχηματισμό της οικονομίας. Σημειωτέον ότι για την σύνταξη του πορίσματος έχουν ληφθεί υπόψη και τα νέα δεδομένα που προκάλεσε η πανδημία, με το πλάνο αυτό να λαμβάνει την τελική του μορφή έως τον Οκτώβριο, όταν θα υπάρχει και μεγαλύτερη σαφήνεια για το ευρωπαϊκό κονδύλι από το Ταμείο Ανάκαμψης που θα κατευθυνθεί στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οικονομικές προτεραιότητες του σχεδίου περιέχουν, ανάμεσα στα άλλα, την άνοδο των επενδύσεων και των εξαγωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ, την ενίσχυση της μισθωτής εργασίας και τη μείωση της παραοικονομίας, την επένδυση στην εκπαίδευση και τη γνώση, την αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων, την προώθηση της τεχνολογίας αιχμής, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης, την επίτευξη φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων και την υποστήριξη των αδύναμων νοικοκυριών.

Ειδικότερα, οι καθηγητές της επιτροπής προτείνουν σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στο ενδιάμεσο πόρισμά της 15 άξονες αναπτυξιακής πολιτικής και συγκεκριμένα:

-Μείωση του φορολογικού βάρους στη μισθωτή εργασία.

-Επιταχυνόμενες αποσβέσεις και μείωση κόστους ενέργειας στη μεταποίηση.

=Ενίσχυση βασικής έρευνας μέσω άρσης αγκυλώσεων στα πανεπιστήμια.

-Κίνητρα για την ενίσχυση της καινοτομίας.

-Ριζική αναβάθμιση του συστήματος κατάρτισης για ανέργους και εργαζόμενους.

-Υποστήριξη των γυναικών ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας.

-Εισαγωγή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος στον δεύτερο πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης.

-Δημιουργία εξειδικευμένων τμημάτων στα δικαστήρια για υποθέσεις σημαντικού οικονομικού ενδιαφέροντος, με ανώτατο όριο έκδοσης απόφασης το ένα έτος.

-Συνέχιση και εμβάθυνση της ψηφιακής μεταρρύθμισης στη δημόσια διοίκηση.

-Εκσυγχρονισμό του συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας στον τομέα της προστασίας των επενδυτών.

-Εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες.

-Αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας με προτεραιότητα στην ψηφιοποίηση.

-Σταδιακή μεταφορά πόρων του φόρου ακίνητης περιουσίας σε τοπικό επίπεδο.

-Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων.

-Στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας µε άμβλυνση του κόστους μετάβασης και στήριξη των τοπικών κοινωνιών κατά την απολιγνιτοποίηση.

-Ανάπτυξη υποδομών./ibna