ΕΚΤ: Βουλγαρία και Κροατία πρέπει να κάνουν περισσότερα πριν προσχωρήσουν στο ευρώ

ΕΚΤ: Βουλγαρία και Κροατία πρέπει να κάνουν περισσότερα πριν προσχωρήσουν στο ευρώ

Η Βουλγαρία και η Κροατία θα πρέπει να συνεχίζουν να εργάζονται για να σταθεροποιήσουν τις οικονομίες τους και να βελτιώσουν τους θεσμούς τους πριν ενταχθούν στο ευρώ, δήλωσε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Fabio Panetta.

Οι μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται και από τις δύο πλευρές δεν θα διορθώσουν όλες τις ανισορροπίες και τα τρωτά σημεία που αντιμετωπίζουν και απαιτείται περισσότερη πρόοδος για τη βελτίωση της διακυβέρνησης, του νομικού τους πλαισίου και της συνολικής ποιότητας των θεσμών, ανέφερε ο Panetta στο Reuters.

Οι δύο χώρες έγιναν δεκτές στον μηχανισμό ERM ΙΙ την Παρασκευή, στον προθάλαμο της Ευρωζώνης με την ένταξη να διαφαίνεται να συμβεί το 2023.

Νωρίτερα ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Valdis Dombrovskis είπε: «Αυτό που είναι σημαντικό τώρα είναι ότι ενώ στον ERM II η Βουλγαρία πρέπει να πληροί τα κριτήρια του Μάαστριχτ που σχετίζονται με το έλλειμμα και το χρέος του προϋπολογισμού. Όσον αφορά τα δημοσιονομικά κριτήρια, η χώρα έχει ήδη σημειώσει πρόοδο, αλλά τα κριτήρια πληθωρισμού και μακροπρόθεσμα, τα κριτήρια επιτοκίου πρέπει να πληρούνται.

Η Βουλγαρία πρέπει επίσης να πληροί τα νομοθετικά κριτήρια και ειδικότερα την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας που πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της ζώνης του ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, η χώρα πρέπει να βρίσκεται στην αίθουσα αναμονής της ευρωζώνης για τουλάχιστον δύο χρόνια πριν ξεκινήσει η αξιολόγηση της εκπλήρωσης των κριτηρίων του Μάαστριχτ», τόνισε ο Dombrovskis./ibna