Κύπρος: Κατά 6.5% διευρύνθηκε ο εμπορικός τομέας συνολικά

Κύπρος: Κατά 6.5% διευρύνθηκε ο εμπορικός τομέας συνολικά

Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα της Έρευνας Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, τα κυριότερα μεγέθη στον εμπορικό τομέα κατά το 2018 κατέγραψαν θετικό ρυθμό ανάπτυξης σε σύγκριση με το 2017.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών στον ευρύτερο εμπορικό τομέα αυξήθηκε το 2018 κατά 6,5% και ανήλθε στα €13.021,2 εκατομμύρια σε σύγκριση με €12.227,3 εκατομμύρια το 2017. Κατά κλάδο, στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 5,3% στα €960,1 εκατομμύρια, στο χονδρικό εμπόριο κατά 8,2% στα €6.092,3 εκατομμύρια και στο λιανικό εμπόριο κατά 5,0% στα €5.968,8 εκατομμύρια.

Η αξία παραγωγής του τομέα ανήλθε το 2018 στα €3.239,0 εκατομμύρια, καταγράφοντας άνοδο 5,7% σε σύγκριση με το 2017.

Στο σύνολο του εμπορικού τομέα, η προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές αυξήθηκε κατά 5,6% στα €2.007,2 εκατομμύρια το 2018 από €1.900,4 εκατομμύρια το 2017. Στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών η προστιθέμενη αξία αυξήθηκε κατά 4,1% στα €186,9 εκατομμύρια, στο χονδρικό εμπόριο κατά 7,3% στα €864,3 εκατομμύρια και στο λιανικό εμπόριο κατά 4,4% στα €956,0 εκατομμύρια.

Η απασχόληση στον τομέα αυξήθηκε το 2018 κατά 4,7% στις 71,7 χιλιάδες από 68,5 χιλιάδες το 2017. Στο εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών απασχολούνταν 8,5 χιλιάδες,  στο χονδρικό εμπόριο 24,0 χιλιάδες και στο λιανικό εμπόριο 39,2 χιλιάδες άτομα./ibna