Κύπρος: Στη συνεδρίαση της επιτροπής μετανάστευσης, προσφύγων και εκτοπισμένων συμμετείχε ο Τορναρίτης

Κύπρος: Στη συνεδρίαση της επιτροπής μετανάστευσης, προσφύγων και εκτοπισμένων συμμετείχε ο Τορναρίτης

Ο επικεφαλής της  κυπριακής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) βουλευτής Νίκος Τορναρίτης, συμμετείχε σήμερα, μέσω τηλεδιάσκεψης, σε συνεδρίαση της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων της Συνέλευσης.

Κατά τη συνεδρία, συζητήθηκε προσχέδιο έκθεσης και ψηφίσματος της Επιτροπής με θέμα την επενδυτική μετανάστευση, με αναφορές σε επενδυτικά προγράμματα πολιτογράφησης επενδυτών που εφαρμόζουν διάφορα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, περιλαμβανομένης της Κύπρου και στους κινδύνους που αυτά εμπερικλείουν σε σχέση με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Ο Νίκος Τορναρίτης, πληροφορώντας τα μέλη της Επιτροπής για αριθμό τροπολογιών που είχε υποβάλει στον Εισηγητή,  ανέφερε  ότι από το 2013, το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα σκοπεί στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, στις προσπάθειες της Κύπρου για  οικονομική ανάκαμψη. Επεσήμανε δε ότι, έκτοτε, το Πρόγραμμα αναθεωρήθηκε επανειλημμένα, προκειμένου να καταστεί ακόμα πιο αυστηρό και αξιόπιστο.

Ο Νίκος Τορναρίτης αναφέρθηκε σε ήδη ισχύουσες και σε νέες πρόνοιες της νομοθεσίας που, όπως είπε, θωρακίζουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό το Πρόγραμμα. Σημείωσε ότι οι νέοι Κανονισμοί που βρίσκονται ενώπιον της Βουλής, προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τη  διασύνδεση του Επενδυτικού Προγράμματος με το Νόμο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ενισχυμένες ρυθμίσεις δέουσας επιμέλειας για τους παρόχους υπηρεσιών. Επιπλέον, πρόσθεσε, ενισχύονται οι προϋποθέσεις και διαδικασίες για ανάκληση της παραχώρησης υπηκοότητας εάν διαπιστωθεί παραβίασή της νομοθεσίας ή διάπραξη αδικήματος εκ μέρους του υποψήφιου. Σημαντική επίσης πρόνοια, επεσήμανε ο Τορναρίτης, αφορά στις υποχρεωτικές δωρεές εκ μέρους των αιτητών συγκεκριμένων ποσών στον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης και στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, συμβάλλοντας αντίστοιχα, στην ολοκληρωμένη πολιτική στέγασης του κράτους, ειδικά για την εφαρμογή προσιτών σχεδίων στέγασης και στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων.

Επισημαίνοντας, τέλος, ότι το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα παρουσιάστηκε αναλυτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Νίκος Τορναρίτης διαβεβαίωσε ότι οι ενισχυτικές πρόνοιές του εγγυώνται την πλήρη διακρίβωση της προέλευσης, της ποιότητας και της πρόσθετης αξίας αυτών των επενδύσεων στην κυπριακή οικονομία.

Εξάλλου, ο Νίκος Τορναρίτης συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα την ανθρωπιστική δράση για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ο Κύπριος βουλευτής ανέφερε ότι η ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια προς τις χώρες προέλευσης των προσφύγων και μεταναστών της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, είναι αφενός σημαντική και απαραίτητη, αλλά όχι αρκετή για να αμβλύνει αισθητά τον όγκο των αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη. Είναι εξίσου σημαντικό τόνισε, να εγκύψουμε στα αίτια που προκαλούν τη μετανάστευση και τον ξεριζωμό εκατομμυρίων ανθρώπων και να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες και υποδομές, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να παραμένουν στη χώρα καταγωγής τους.

Ο Νίκος Τορναρίτης στηλίτευσε την άμεση ή έμμεση εμπλοκή συγκεκριμένων κρατών στις διενέξεις της περιοχής, την ανάμειξή τους στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών και τις εκ μέρους τους παραβιάσεις της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας αυτών των χωρών. Κατήγγειλε  δε και την εργαλειοποίηση των προσφύγων και μεταναστών προς εξυπηρέτηση γεωπολιτικών στόχων. Απαραίτητη προϋπόθεση στις προσπάθειες για διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, αποτελεί η επίδειξη της αναγκαίας πολιτικής βούλησης για μια ολοκληρωμένη πολιτική, που να περιλαμβάνει την εξάλειψη των παραγόντων, οι οποίοι εξαναγκάζουν εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες και να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρώπη. Επείγουν η συλλογική ανάληψη ευθυνών, η έμπρακτη αλληλεγγύη και μια πιο δίκαιη κατανομή των βαρών ανάμεσα στα κράτη μέλη, η οποία να ανταποκρίνεται στην πραγματική δυνατότητα φιλοξενίας των χωρών υποδοχής, ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και η αξιοπρέπεια των μεταναστών και προσφύγων, κατέληξε ο Νίκος Τορναρίτης./ibna