Μαυροβούνιο: Η αποστολή του ΟΑΣΕ υποστηρίζει την κατάρτιση Αναπτυξιακής Στρατηγικής για την Αστυνομία

Μαυροβούνιο: Η αποστολή του ΟΑΣΕ υποστηρίζει την κατάρτιση Αναπτυξιακής Στρατηγικής για την Αστυνομία

Στο πλαίσιο της υποστήριξης για την την κατάρτιση της νέας Αναπτυξιακής Στρατηγικής για την Αστυνομία 2021-2024 και του Σχεδίου Δράσης 2021-2022, στις 2 και 3 Ιουλίου 2020 στο Bečići, η αποστολή του ΟΑΣΕ στο Μαυροβούνιο διευκόλυνε μια σειρά τεσσάρων συνόδων εργασίας, παρουσία 38 αξιωματούχων του Υπουργείου Εσωτερικών και της Διεύθυνσης Αστυνομίας, για την ανάπτυξη αυτών των στρατηγικών εγγράφων, όπως ανακοίνωσε η αποστολή του ΟΑΣΕ στο Μαυροβούνιο.

Ο Safet Korać, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης στο Υπουργείο, ανέφερε τη σημασία της Στρατηγικής για το έργο της αστυνομίας. «Ο στόχος της Στρατηγικής ενέχεται στην παροχή λύσεων σε προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αστυνομία σε καθημερινή βάση και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Αυτό το εργαστήριο θα συμβάλει σημαντικά στη διαδικασία της κατάρτισης», δήλωσε ο Korać.

Ο Zoran Brđanin, επικεφαλής αστυνομικός επιθεωρητής, δήλωσε ότι τόσο η διοίκηση όσο και οι αστυνομικοί είναι αφοσιωμένοι στη αναμόρφωση της Αστυνομίας του Μαυροβουνίου. «Για να συνεχίσουμε τη διαδικασία, απαιτείται ένα στρατηγικό πλαίσιο για τον καθορισμό της κατεύθυνσης για την περαιτέρω ανάπτυξη της Αστυνομικής Διεύθυνσης». Ο Brđanin πρόσθεσε ότι, με την υποστήριξη της αποστολής του ΟΑΣΕ και του Κέντρου Ακεραιότητας στον Τομέα της Άμυνας, παράλληλα με τη συμμετοχή της Αστυνομίας και του Υπουργείου, αυτή η μεθοδολογική προσέγγιση θα εγγυάται ένα ποιοτικό, ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο, αλλά και επαληθεύσιμο στρατηγικό έγγραφο.

Ο Dragica Vučinić, ο Υπεύθυνος Εθνικής Ασφάλειας και Συνεργασίας της Αποστολής, σημείωσε ότι ο ΟΑΣΕ υποστήριξε το Υπουργείο και την Αστυνομία στην ανάπτυξη και εφαρμογή της Στρατηγική για την Αστυνομία 2016-2020. «Η αποστολή θα συνεχίσει να παρέχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για την ανάπτυξη ενός νέου συνόλου στρατηγικών εγγράφων για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, διασφαλίζοντας την τοπική ιδιοκτησία και τη βιωσιμότητα των προσπαθειών», δήλωσε ο Vučinić.

Ο εμπειρογνώμονας του ΟΑΣΕ Olivera Injac παρουσίασε την έκθεση για την ανάλυση της κατάστασης, προσδιορίζοντας τους στρατηγικούς στόχους της Αστυνομίας έως το 2024.

Η αποστολή του ΟΑΣΕ στο Μαυροβούνιο παραμένει προσηλωμένη στην υποστήριξη των εθνικών εταίρων για την αποτελεσματική και υπεύθυνη ασφάλεια της κοινωνίας σε ένα πλαίσιο δημοκρατικού, πολιτικού ελέγχου, κράτους δικαίου και σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των μέτρων ασφαλείας κατά του COVID-19, όπως αυτά υποδείχθηκαν από τον ΟΑΣΕ και την Κυβέρνηση. /ibna