Κύπρος: Μείωση της ανεργίας τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον Μάιο, δραματική αύξηση σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2019

Κύπρος: Μείωση της ανεργίας τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον Μάιο, δραματική αύξηση σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2019

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιουνίου 2020, έφτασε τα 31158 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούνιο 2020 μειώθηκε στα 33538 πρόσωπα σε σύγκριση με 33797 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2019 σημειώθηκε αύξηση 12198 προσώπων ή 64,3% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (αύξηση 6880), του εμπορίου (αύξηση 1757), των μεταφορών και αποθήκευσης (αύξηση 820), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (αύξηση 635), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (αύξηση 456) και των τεχνών, διασκέδασης και ψυχαγωγίας (αύξηση 355).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Εργασίας η σύγκριση των στοιχείων από τον μήνα Μάρτιο του 2020 και μετά, με τα στοιχεία προηγούμενων μηνών δεν θεωρείται αντικειμενική. Αυτό οφείλεται στην εφαρμογή από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης των έκτακτων μέτρων που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διενέργεια αυτόματων ανανεώσεων των εγγεγραμμένων ανέργων και νέων εγγραφών ανέργων, χωρίς φυσική παρουσία, με στόχο την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού./ibna