ΕΕ: Η Επιτροπή παρουσίασε το διαπραγματευτικό πλαίσιο για Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία

ΕΕ: Η Επιτροπή παρουσίασε το διαπραγματευτικό πλαίσιο για Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία

Την Τετάρτη 1η Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στο Συμβούλιο σχέδιο διαπραγματευτικών πλαισίων για την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, καθορίζοντας τις κατευθυντήριες γραμμές και τις αρχές για τις ενταξιακές συνομιλίες τους. Η Επιτροπή κλήθηκε να υποβάλει αυτές τις προτάσεις τον Μάρτιο του 2020 από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων όταν και έλαβε την απόφαση να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τις δύο χώρες.

Ο Επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης Olivér Várhelyi σχολίασε χτες: «Σήμερα σηματοδοτείται ένα άλλο σημαντικό βήμα για την πορεία της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκπληρώνοντας τη δέσμευσή μας, σκιαγραφούμε συγκεκριμένα πλαίσια για τη διεξαγωγή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Οι προτάσεις μας βασίζονται στην αναθεωρημένη μεθοδολογία διεύρυνσης που υποβάλαμε τον Φεβρουάριο για να καταστήσουμε την ενταξιακή διαδικασία πιο αξιόπιστη, με ισχυρότερο πολιτικό προσανατολισμό, πιο δυναμικό και προβλέψιμο. Ανυπομονώ να συζητήσω με τα κράτη μέλη και να πραγματοποιήσω το συντομότερο δυνατό τις πρώτες διακυβερνητικές διασκέψεις με τις δύο χώρες. Το μέλλον τους βρίσκεται σαφώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαι πεπεισμένος ότι θα συνεχίσουν να επιτελούν τις μεταρρυθμίσεις στην πορεία τους στην ΕΕ, όπως έχουν κάνει μέχρι τώρα.»

Τα διαπραγματευτικά πλαίσια καθορίζουν τις κατευθυντήριες γραμμές και τις αρχές για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με κάθε υποψήφια χώρα. Τα σχέδια πλαισίων χωρίζονται σε τρία μέρη: 1) αρχές που διέπουν τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, 2) ουσία των διαπραγματεύσεων και 3) διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Στόχος των διαπραγματεύσεων είναι η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία να υιοθετήσουν το κεκτημένο της ΕΕ στο σύνολό της και να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή και επιβολή του κατά την ένταξη.

Το σχέδιο διαπραγματευτικών πλαισίων βασίζεται στην εμπειρία των προηγούμενων διευρύνσεων και στις συνεχιζόμενες ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Ενσωματώνουν την αναθεωρημένη μεθοδολογία διεύρυνσης, λαμβάνουν υπόψη το εξελισσόμενο κεκτημένο της ΕΕ και αντικατοπτρίζουν δεόντως τα πλεονεκτήματα και τις συγκεκριμένες καταστάσεις των χωρών.

Η αξιοπιστία ενισχύεται μέσω μιας ακόμη ισχυρότερης εστίασης σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, ξεκινώντας από το κράτος δικαίου, τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και της δημόσιας διοίκησης καθώς και την οικονομία των δύο χωρών. Οι προτάσεις προβλέπουν επίσης μια ισχυρότερη πολιτική καθοδήγηση της διαδικασίας και περισσότερο δυναμισμό οργανώνοντας τα κεφάλαια διαπραγμάτευσης σε θεματικές ομάδες. Η προβλεψιμότητα της διαδικασίας προσχώρησης μπορεί να ενισχυθεί με περισσότερη σαφήνεια σχετικά με τις θετικές συνέπειες που μπορεί να έχει η πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις, καθώς και με τις πιθανές αρνητικές συνέπειες σε περίπτωση απουσίας προόδου, παρατεταμένη στασιμότητα ή οπισθοδρόμηση στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της διαδικασία προσχώρησης.

Όπως δεσμεύτηκε τον Μάρτιο όταν ελήφθη η απόφαση του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει το σχέδιο διαπραγματευτικών πλαισίων στα κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία λαμβάνουν επίσης ενημέρωση για την πρόοδο των δύο χωρών από τότε. Μόλις τα κράτη μέλη εγκρίνουν τα διαπραγματευτικά πλαίσια, η εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παρουσιάσει τη συμφωνηθείσα Γενική Θέση της ΕΕ στην πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη με κάθε χώρα, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Τα διαπραγματευτικά πλαίσια θα δημοσιοποιηθούν σε αυτό το στάδιο./ibna