Κύπρος: Κοινή επιστολή με 8 κράτη μέλη της ΕΕ για το Πακέτο Κινητικότητας Ι συνυπέγραψαν Χριστοδουλίδης και Καρούσος

Κύπρος: Κοινή επιστολή με 8 κράτη μέλη της ΕΕ για το Πακέτο Κινητικότητας Ι συνυπέγραψαν Χριστοδουλίδης και Καρούσος

O Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Γιάννης Καρούσος συνυπέγραψαν επιστολή, από κοινού με τους ομολόγους τους της Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Μάλτας, της Πολωνίας και της Ρουμανίας, που απευθύνθηκε προς όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφορικά με την επικείμενη ψηφοφορία του Πακέτου Κινητικότητας 1 (Mobility Package I).

Οι Υπουργοί αναφέρουν στην επιστολή τους ημερομηνίας 29 Ιουνίου ότι, το προτεινόμενο Πακέτο Κινητικότητας 1, το οποίο θα τεθεί σε ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο στις 8 Ιουλίου 2020, εισάγει νέα περιοριστικά και δυσανάλογα μέτρα σε ό,τι αφορά την υποχρέωση των φορτηγών να επιστρέφουν σε τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε 8 εβδομάδες) στη χώρα εγγραφής τους.

Επιπρόσθετα, οι υπογράφοντες την επιστολή επισημαίνουν ότι, παρόλο που με το εν λόγω Νομοθετικό Πακέτο θα επιλυθούν πολλά κοινωνικά ζητήματα του τομέα των οδικών μεταφορών, συγκεκριμένες πρόνοιές του δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθότι εισάγουν αυξημένα μέτρα προστατευτισμού, μειώνοντας την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών μεταφορών και αυξάνοντας περαιτέρω τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Περαιτέρω, οι Υπουργοί επισημαίνουν ότι:

– το Πακέτο Κινητικότητας 1 έχει διχάσει τα Κράτη-Μέλη στο Συμβούλιο, καθότι εννέα εξ αυτών είχαν ταχθεί κατά της προκαταρκτικής συμφωνίας,

– δεν έχει πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον,

– η αδυναμία εφαρμογής των προνοιών του πακέτου θα αποκλείσει ορισμένα Κράτη Μέλη από την ενιαία αγορά, επιβάλλοντας σημαντικά εμπόδια σε ορισμένα από αυτά,

– η λεπτομερής εκτίμηση επιπτώσεων δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το φθινόπωρο 2020, και

– δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Καταλήγοντας, οι Υπουργοί επικαλούνται την κατανόηση των Ευρωβουλευτών στο εν λόγω θέμα και την προθυμία τους να συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς, στην εκ των πραγμάτων θέσπιση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και στην ευημερία των οικογενειών που εξαρτώνται από τον τομέα των μεταφορών./ibna