Ελλάδα: Η κατάρρευση της οικονομίας σε…αριθμούς

Ελλάδα: Η κατάρρευση της οικονομίας σε…αριθμούς

«Μαύρες» είναι οι προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Ως φαίνεται, θα υπάρξει πτώση σχεδόν 7% για το σύνολο των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας ανά μισθωτό θα «πέσουν» κατά 3%, την ώρα που το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος θα μειωθεί κατά 1,6%.

Το 2020 το σύνολο των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας αναμένεται να μειωθεί αισθητά, καθώς τόσο τα περιοριστικά μέτρα όσο και οι γενικότερες οικονομικές συνέπειες της επιδημίας του κορωνοϊού άσκησαν αρνητική επίδραση στην απασχόληση και στις μέσες αμοιβές. Το 2019 είχε αυξηθεί κατά 5,2% (βάσει των τριμηνιαίων στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ), αντανακλώντας αύξηση 7,6% στον επιχειρηματικό τομέα και 0,9% στον τομέα της γενικής κυβέρνησης. Καθώς η παραγωγικότητα αναμένεται επίσης να εμφανίσει μείωση το 2020, που όμως θα είναι μικρότερη από την υποχώρηση των μέσων αμοιβών, το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος θα μειωθεί και αυτό. Τo 2020 η εξέλιξη των αποδοχών στον επιχειρηματικό τομέα έχει επηρεαστεί εν μέρει από την πλήρη ή μερική διακοπή της δραστηριότητας πολλών κλάδων, τη χορήγηση αποζημίωσης (800 και 534 ευρώ) στους θιγόμενους μισθωτούς και στη συνέχεια την εφαρμογή του προγράμματος “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”

Πως επλήγησαν βασικοί κλάδοι της οικονομίας 

Μεγάλο είναι το πλήγμα που έχουν υποστεί διάφοροι κλάδοι της οικονομίας, κάτι το οποίο αποτυπώνεται ανάγλυφα στα στοιχεία που καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος. Η προστιθέμενη αξία του τομέα των υπηρεσιών σημείωσε μείωση κατά 2%. Η επιδείνωση που παρατηρείται στους κλάδους του τριτογενούς τομέα οφείλεται κυρίως στην αρνητική επίδοση των κλάδων του εμπορίου, των ξενοδοχείων-εστιατορίων και των δραστηριοτήτων μεταφορών-αποθήκευσης (-5,4%). Από τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία φαίνεται ότι ο κύκλος εργασιών στις υπηρεσίες σε τρέχουσες τιμές για το 2020 είχε θετική πορεία μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας. Ωστόσο, σημαντική επιδείνωση σημειώθηκε στις προσδοκίες των επιχειρήσεων του τομέα των υπηρεσιών, αντανακλώντας τη δυσμενή οικονομική και κοινωνική κατάσταση που προέκυψε από την πανδημία και τα μέτρα αντιμετώπισής της. Ο τομέας των υπηρεσιών έχει πληγεί σημαντικά, αφού η πανδημία, πέραν των όσων συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία, φαίνεται ότι είχε και έμμεσες αρνητικές επιπτώσεις, μέσω της αλλαγής στη συμπεριφορά των πολιτών, οι οποίοι υπό τον κίνδυνο της μετάδοσης, έχουν μειώσει την κατανάλωση συγκεκριμένων υπηρεσιών (κυρίως των υπηρεσιών του τουρισμού, των μεταφορών, του εμπορίου, των τεχνών και της ψυχαγωγίας). Αυτή η εξέλιξη με τη σειρά της οδηγεί σε πρόσθετη συρρίκνωση στην παραγωγή και κατ’ επέκταση στην αγορά εργασίας.

Σε πτώση η βιομηχανία

Στη διάρκεια του 2019 η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της οικονομίας αυξήθηκε κατά 0,9% σε σταθερές τιμές, κυρίως λόγω της επίδοσης του τριτογενούς τομέα και ειδικότερα των υπηρεσιών εμπορίου, ξενοδοχείων εστιατορίων και μεταφορών-αποθήκευσης, καθώς και του κλάδου των κατασκευών. Το α’ τρίμηνο του 2020 ανακόπηκε η ανοδική πορεία της οικονομίας λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της οικονομίας κατέγραψε μείωση 1,5% σε μεγάλο βαθμό λόγω της αρνητικής επίδοσης των υπηρεσιών (-2,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019).

Αρνητική ήταν και η εξέλιξη της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της βιομηχανίας συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας το α’ τρίμηνο του έτους (-1,4%), σε αντιστοιχία με τη μείωση του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής την ίδια περίοδο. Ιδιαίτερα αρνητική ήταν η εξέλιξη του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής τον Απρίλιο 2020 (-9,9%) ενσωματώνοντας τις συνέπειες της πανδημίας σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας, με τη μεταποιητική παραγωγή να πλήττεται περισσότερο (-11,3%). Οι περισσότεροι κλάδοι της μεταποίησης υπέστησαν σημαντικές απώλειες./ibna