Το Μαυροβούνιο άνοιξε το τελευταίο Κεφάλαιο διαπραγματεύσεων με την ΕΕ

Το Μαυροβούνιο άνοιξε το τελευταίο Κεφάλαιο διαπραγματεύσεων με την ΕΕ

Η πέμπτη συνάντηση της Διάσκεψης Προσχώρησης με το Μαυροβούνιο σε επίπεδο Υφυπουργών πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες για την έναρξη διαπραγματεύσεων για το τελευταίο κεφάλαιο που εξετάστηκε, Κεφάλαιο 8 – Πολιτική ανταγωνισμού, ανακοίνωσε την ΕΕ.

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η κ. Irena Andrassy, ​​Πρέσβης, Μόνιμος Αντιπρόσωπος, εξ ονόματος της Κροατικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπήθηκε από τον κ. Christian Danielsson, Γενικό Διευθυντή GN NEAR, την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση. Επικεφαλής της αντιπροσωπεία του Μαυροβουνίου ήταν ο πρέσβης Bojan Šarkić, επικεφαλής της αποστολής του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Με τη σημερινή διάσκεψη, θα έχουν ανοίξει και τα 33 κεφάλαια από 35 συνολικά κεφάλαια διαπραγμάτευσης, 3 εκ των οποίων έχουν ήδη κλείσει προσωρινά. Θα προγραμματιστούν, περαιτέρω Διασκέψεις Προσχώρησης, προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία το δεύτερο εξάμηνο του 2020. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2012», δήλωσε η ΕΕ.

Ο πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου, Duško Marković, δήλωσε σχετικά με την απόφαση της ΕΕ να ανοίξει το τελευταίο Κεφάλαιο, ότι αυτή είναι μια σημαντική μέρα και ένα σημείο καμπής για τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Μαυροβουνίου!

«Το άνοιγμα του τελευταίου κεφαλαίου – 8, είναι μια αναγνώριση της απόδοσής μας στις συνολικές μεταρρυθμίσεις, ειδικά στα κεφάλαια 23 και 24. Με νέο ενθουσιασμό σε συνεργασία με την ΕΕ, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σκληρά στην ευρωπαϊκή ατζέντα», δήλωσε ο Μαυροβούνιος πρωθυπουργός Duško Marković.

Όσον αφορά την έναρξη διαπραγματεύσεων για το Κεφάλαιο 8 – Πολιτική ανταγωνισμού, η Ένωση εξέτασε προσεκτικά την τρέχουσα κατάσταση προετοιμασίας του Μαυροβουνίου. Όσον αφορά την κατανόηση ότι το Μαυροβούνιο πρέπει να συνεχίσει να σημειώνει πρόοδο στην εναρμόνιση και την εφαρμογή του κεκτημένου σε αυτό το κεφάλαιο, η ΕΕ σημείωσε ότι υπάρχουν σημεία αναφοράς που πρέπει να τηρηθούν για το προσωρινό κλείσιμο αυτού του κεφαλαίου.

Επιπλέον, η ΕΕ υπογράμμισε ότι θα αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στην παρακολούθηση όλων των ειδικών θεμάτων που αναφέρονται στην κοινή θέση της. Η παρακολούθηση της προόδου στην εναρμόνιση και την εφαρμογή του κεκτημένου θα συνεχιστεί καθ ‘όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Το Συνέδριο θα πρέπει να επιστρέψει σε αυτό το κεφάλαιο την κατάλληλη στιγμή.

Τα σημεία αναφοράς για το άνοιγμα του κεφαλαίου είναι τα εξής:

– Το Μαυροβούνιο ολοκλήρωσε τη νομοθετική ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της ΕΕ που καλύπτεται από το κεφάλαιο Πολιτική ανταγωνισμού.

– Το Μαυροβούνιο έχει δημιουργήσει επαρκή διοικητική και δικαστική ικανότητα στον τομέα της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, των συγχωνεύσεων και του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων.

– Το Μαυροβούνιο έχει επιδείξει ικανοποιητικό ιστορικό επιβολής στον τομέα της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, των συγχωνεύσεων και του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός ιστορικού αποτελεσματικής διοικητικής και δικαστικής παρακολούθησης των εντοπισμένων παρατυπιών, μεταξύ άλλων μέσω της επιβολής αποτρεπτικών κυρώσεων, όπου ενδείκνυται.

– Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ο Οργανισμός για την Προστασία του Ανταγωνισμού, ως εθνική αρχή κρατικών ενισχύσεων, αξιολόγησε την παρουσία και τη συμβατότητα των κρατικών ενισχύσεων με τις διατάξεις περί κρατικών ενισχύσεων της SSA και διέταξε την ανάκτησή της, εφόσον έχει προσδιοριστεί η εν λόγω ενίσχυση ως ασύμβατο:

– όσον αφορά την Montenegro Airlines, εάν όλες οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν από το 2012 στην εταιρεία είναι συμβατές με τις διατάξεις περί κρατικών ενισχύσεων της SSa. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τις διατάξεις του νόμου για τις επενδύσεις στην ενοποίηση και την ανάπτυξη της Montenegro Airlines που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου τον Δεκέμβριο του 2019 ·

– εάν η Uniprom KAP έλαβε ασυμβίβαστη ενίσχυση ·

– όσον αφορά τον αυτοκινητόδρομο Bar-Boljare, εάν υπήρχε ασυμβίβαστη ενίσχυση στη χρηματοδότηση της κατασκευής της εθνικής οδού και της λειτουργίας της./ibna