Κροατία: Το συνέδριο για το μέλλον της Ευρώπης αποτελεί σημαντικό επίτευγμα υπό την προεδρία της ΕΕ της Κροατίας

Κροατία: Το συνέδριο για το μέλλον της Ευρώπης αποτελεί σημαντικό επίτευγμα υπό την προεδρία της ΕΕ της Κροατίας

Το Συμβούλιο της ΕΕ έχει υιοθετήσει θέση σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης που θα προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, δήλωσε η κροατική κυβέρνηση την Πέμπτη, υπογραμμίζοντας ότι αυτό ήταν ένα σημαντικό επίτευγμα υπό την προεδρία της Κροατίας.

«Η Προεδρία της Κροατίας υποστήριξε μια ισχυρή εντολή για το Συμβούλιο, έτσι ώστε η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης να μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην έναρξη μιας ευρείας συζήτησης άμεσου ενδιαφέροντος για όλους τους πολίτες, από τα ανθρώπινα, οικονομικά και κοινωνικά τους δικαιώματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ένωσης, στον ρόλο της στην ανάκαμψη, την οικονομική ενδυνάμωση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρατών μελών, μεταξύ άλλων ενάντια σε κρίσεις όπως ο COVID-19. Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης αποτελεί ταυτόχρονα μεγάλη συμβολή στην ενίσχυση της συνολικής θέσης της ΕΕ σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις και οικοδόμηση ενός οράματος μιας ενωμένης, αλληλέγγυας και οικονομικά βιώσιμης Ένωσης», δήλωσε ο πρωθυπουργός Andrej Plenković σύμφωνα με κυβερνητική δήλωση.

Ο Plenković υπογράμμισε ιδιαίτερα ότι η Κροατία θα συνεχίσει να προσφέρει την ισχυρή πολιτική της συμβολή στο πλαίσιο αυτής της διάσκεψης, όπου η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρόπου Dubravka Šuica θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.

Η εντολή ελήφθη αφού οι ηγέτες της ΕΕ πέρασαν αρκετούς μήνες εντατικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών μελών και του Συμβουλίου, ανέφερε το δελτίο τύπου.

Η Διάσκεψη αναμένεται να ξεκινήσει επίσημα μετά την επίτευξη τελικής συμφωνίας μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων έως το τέλος του 2020, λαμβάνοντας υπόψη την επιδημιολογική κατάσταση. Θα οργανωθεί ως μια ευρεία πλατφόρμα για συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο με τη συμμετοχή πολιτών, διαφόρων ενδιαφερομένων από όλους τους τομείς της κοινωνίας, των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των εθνικών κοινοβουλίων, με τη χρήση ψηφιακών και διαδικτυακών πλατφόρμων.

Το συνέδριο αναμένεται να συνεχιστεί για μια περίοδο δύο ετών./ibna