Σλοβενία: Το Μαυροβούνιο δεν περιλαμβάνεται πλέον στην «πράσινη λίστα»

Σλοβενία: Το Μαυροβούνιο δεν περιλαμβάνεται πλέον στην «πράσινη λίστα»

Η σλοβενική κυβέρνηση αποφάσισε να αφαιρέσει το Λουξεμβούργο και το Μαυροβούνιο από τη λίστα επιδημιολογικά ασφαλών χωρών ή διοικητικών μονάδων (“πράσινος κατάλογος”). Επιπλέον, η κυβέρνηση αποφάσισε να προσθέσει την Πορτογαλία και την Αλβανία στον κατάλογο των χωρών με επιδεινωμένη επιδημιολογική κατάσταση («ο κόκκινος κατάλογος»). Και οι δύο αποφάσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 25 Ιουνίου.

«Έτσι, απαιτείται καραντίνα δεκατεσσάρων ημερών κατά την είσοδο στη Σλοβενία ​​για άτομα που προέρχονται από αυτές τις τέσσερις χώρες και εκείνα που εισέρχονται στη Σλοβενία ​​και έχουν μόνιμη ή προσωρινή διαμονή σε μία από αυτές τις χώρες», ανέφερε η κυβέρνηση σε δελτίο τύπου.

Κατ ‘εξαίρεση, μόνο ορισμένες κατηγορίες ατόμων από τις χώρες της κόκκινης λίστας μπορούν να εισέλθουν στη Σλοβενία ​​χωρίς περιορισμούς και καραντίνα.

Οι εξαιρέσεις ισχύουν μόνο για τα ακόλουθα:

– Άτομα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή εκτελούν οικονομικές δραστηριότητες τα οποία, κατά τη διέλευση των συνόρων, το αποδεικνύουν με αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι δραστηριοποιούνται ή πραγματοποιούν σχετική δραστηριότητα στη Σλοβενία ​​ή στο εξωτερικό (δηλαδή, με πιστοποιητικό εγγραφής και πιστοποιητικό Α1 σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών) και επιστρέφουν στο σπίτι πέρα ​​από τα σύνορα εντός 24 ωρών ή που παρουσιάζουν αρνητικό αποτέλεσμα δοκιμής SARS-CoV-2 (COVID-19). Εάν άτομα εργάζονται σε μια ξένη εταιρεία που παρέχει τις υπηρεσίες της στη Σλοβενία ​​και ζουν στη Σλοβενία, πρέπει επίσης να παρουσιάσουν τη διεύθυνσή τους στη Σλοβενία ​​κατά τη διέλευση των συνόρων και ένα αρνητικό αποτέλεσμα δοκιμής SARS-CoV-2 (COVID-19) (σημείο 2 του Άρθρο 10 του διατάγματος) ·

– Προσωπικό διεθνών μεταφορών (σημείο 3 του άρθρου 10 του διατάγματος) ·

– Άτομα που μεταφέρουν εμπορεύματα προς ή από τη Σλοβενία ​​ή συμμετέχουν σε διαμετακομιστικές μεταφορές φορτίων και αναχωρούν από τη Σλοβενία ​​εντός 12 ωρών (σημείο 4 του άρθρου 10 του διατάγματος) ·

– Άτομα που διασχίζουν τη Σλοβενία ​​για να ταξιδέψουν σε άλλη χώρα εάν εγκαταλείψουν τη Σλοβενία ​​εντός 12 ωρών από την είσοδο (σημείο 5 του άρθρου 10 του κυβερνητικού διατάγματος) ·

– Άτομα με διπλωματικά διαβατήρια (σημείο 6 του άρθρου 10 του διατάγματος) ·

– Άτομα που παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, για τα οποία διαθέτουν πιστοποιητικό που εκδίδεται από το αρμόδιο υπουργείο και για τις οποίες τυχόν αδυναμία παροχής τους λόγω καραντίνας θα προκαλούσαν σοβαρή κοινωνική ή οικονομική ζημία (σημείο 7 του άρθρου 10 του διατάγματος).

– Με εξαιρέσεις που ορίζονται στα σημεία 2 και 7 απαιτείται επίσης αρνητική δοκιμή COVID-19.

Η ισχύς του τεστ COVID-19 μειώθηκε από τρεις ημέρες σε 36 ώρες. Εξακολουθεί να ισχύει η απαίτηση ότι η δοκιμή πρέπει να πραγματοποιείται σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε χώρα της Σένγκεν. Ωστόσο, τώρα η δοκιμή μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί από έναν οργανισμό ή άτομο που έχει λάβει άδεια από το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας.

Το διάταγμα ορίζει ότι είναι υποχρεωτική η καραντίνα 14 ημερών για όλα τα άτομα που εισέρχονται στη Σλοβενία ​​με μόνιμη ή προσωρινή διαμονή σε χώρες με επιδεινωμένη επιδημιολογική κατάσταση (δηλ. Χώρες στον κόκκινο κατάλογο) και σε όλα τα άτομα ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τη χώρα διαμονής τους που εισέρχονται στη Σλοβενία ​​από αυτές τις χώρες.

Κατ’ εξαίρεση, μόνο Σλοβένοι πολίτες ή αλλοδαποί με μόνιμη ή προσωρινή διαμονή στη Σλοβενία ​​μπορούν να εισέλθουν στη Σλοβενία ​​χωρίς περιορισμούς και καραντίνα εάν προέρχονται από κράτος μέλος της ΕΕ ή από χώρα της ζώνης Σένγκεν, εκτός εάν η εν λόγω χώρα έχει προστεθεί στην κόκκινη λίστα που οφείλεται σε επιδεινωμένη επιδημιολογική κατάσταση και υπόκειται σε περιορισμούς. Σε αυτήν την περίπτωση, η καραντίνα θα επιβληθεί ούτως ή άλλως.

Η καραντίνα θα επιβληθεί επίσης στα άτομα που εισέρχονται στη Σλοβενία ​​από μια χώρα που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο ασφαλών χωρών (δηλαδή στον πράσινο κατάλογο) ούτε στον κατάλογο των χωρών με επιδεινωμένη επιδημιολογική κατάσταση (δηλαδή, η κόκκινη λίστα). Αυτό σημαίνει ότι η χώρα βρίσκεται στην κίτρινη λίστα, εκτός εάν εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις δεκαπέντε εξαιρέσεις που ορίζονται στο διάταγμα./ibna