Ελλάδα: «Βαθαίνει» η ύφεση στην ελληνική οικονομία

Ελλάδα: «Βαθαίνει» η ύφεση στην ελληνική οικονομία

Ανεβάζει «στροφές» η ύφεση στην ελληνική οικονομία, κάτι το οποίο δημιουργεί έντονη ανησυχία στους πολίτες! Πριν λίγο, η Εθνική τράπεζα δημοσιοποίησε σχετική ανάλυση, στην οποία αναφέρει ότι η ύφεση έφτασε το 21% τον Απρίλιο, ενώ ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας εκτίμησε ότι η πτώση του ΑΕΠ θα φτάσει το 16% το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Βέβαια, ο υπουργός επέμεινε ότι η ύφεση δε θα ξεπεράσει το 8% για το σύνολο του έτους. «Μιλάμε για ύφεση 16% στο β’ τρίμηνο, ενώ με βάση τα σημερινά δεδομένα προσδοκούμε ύφεση έως 8%» για το 2020», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Εν τω μεταξύ, η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ καταρτίζει και επικαιροποιεί προβλέψεις του ΑΕΠ, σε συστηματική βάση, με δύο εναλλακτικές μεθοδολογίες, προκειμένου να αξιοποιήσει τη διαθέσιμη πληροφόρηση στον μέγιστο δυνατό βαθμό, συνδυάζοντας δείκτες υψηλής συχνότητας με τους παραδοσιακούς δείκτες συγκυρίας. Σύμφωνα με την πρώτη μέθοδο (Factor/Principal Component Analysis) που οδηγεί στην κατάρτιση μηνιαίου δείκτη, το ΑΕΠ συρρικνώθηκε στο -21,0% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο, με τον ρυθμό μείωσης, στη συνέχεια, να επιβραδύνεται στο -10,0% ετησίως τον Μάιο και περαιτέρω στο -4,7% ετησίως τις δύο πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου -με περιορισμένη, εντούτοις, ενσωμάτωση των δεικτών που σχετίζονται με τουριστικές υπηρεσίες. H συγκεκριμένη τάση μεταφράζεται σε μέση συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά περίπου 12,0% το 2ο τρίμηνο.

Παρόμοια εκτίμηση για μέση ύφεση περίπου 15,0% ετησίως το 2ο τρίμηνο του 2020 προκύπτει και από τη δεύτερη μεθοδολογία, ο δείκτης της οποίας βασίζεται σε παλινδρόμηση με μεταβλητές μεικτής συχνότητας (MIDAS), καθώς ενσωματώνει σταδιακά τις νέες πληροφορίες που δημοσιοποιούνται και παρέχει πρόβλεψη του ΑΕΠ τριμήνου.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, και σε αυτή την περίπτωση, η εκτίμηση για την ετήσια συρρίκνωση του ΑΕΠ το 2ο τρίμηνο γίνεται σταδιακά ηπιότερη, καθώς λαμβάνει υπόψη τη νέα πληροφόρηση για τα στοιχεία Μαΐου και Ιουνίου του 2020. Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω ευρήματα με προβλέψεις που προκύπτουν από άλλα εμπειρικά υποδείγματα της Τράπεζας, τόσο σε ορίζοντα έτους όσο και μεσοπρόθεσμα -τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και δημοσιονομικές επιδράσεις-, ο μέσος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ προβλέπεται να διαμορφωθεί στο -7,0% ετησίως το 2ο εξάμηνο του 2020, ανακάμπτοντας, ωστόσο, σε εποχικά διορθωμένη τριμηνιαία βάση κατά 7,1% την ίδια περίοδο./ibna