Αλβανία: Είναι σαφές τι πρέπει να κάνει η Αλβανία πριν την πρώτη Διακυβερνητική Διάσκεψη

Αλβανία: Είναι σαφές τι πρέπει να κάνει η Αλβανία πριν την πρώτη Διακυβερνητική Διάσκεψη

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Τίρανα, σε απάντηση του ενδιαφέροντος του ATSH για την πορεία της Αλβανίας για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, δήλωσε ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαρτίου έδειξαν σαφώς τι πρέπει να κάνει η Αλβανία πριν από την πρώτη Διακυβερνητική Διάσκεψη.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΕ Ana Pisonero τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαρτίου έδειξαν σαφώς τι πρέπει να κάνει η Αλβανία πριν από την πρώτη Διακυβερνητική Διάσκεψη. Αυτό σχετίζεται με την υιοθέτηση της εκλογικής μεταρρύθμισης σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΑΣΕ / ODIHR, τη διασφάλιση της διαφανούς χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων και των εκλογικών εκστρατειών, τη διασφάλιση της συνεχούς εφαρμογής της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της λειτουργίας του Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανώτατου Δικαστηρίου, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της Επιτροπής της Βενετίας, καθώς και την οριστικοποίηση της δημιουργίας δομών κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος.

Όπως προσθέτει η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στα Τίρανα, η Αλβανία πρέπει επίσης να ενισχύσει περαιτέρω την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος σε συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ κι ενός σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των συστάσεων

Η Αλβανία πρέπει επίσης να ενισχύσει περαιτέρω την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ και ενός σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των συστάσεων της FATF (Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης), σύμφωνα με την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στα Τίρανα.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου αποσαφηνίζουν επίσης ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου των αβάσιμων αιτήσεων ασύλου και της εξασφάλισης επαναπατρισμού και η τροποποίηση του νόμου για τα μέσα ενημέρωσης σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας παραμένουν σημαντικές προτεραιότητες,

Καταλήγοντας η Αντιπροσωπεία της ΕΕ, σημειώνει ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ορίζουν επίσης ότι το πλαίσιο διαπραγματεύσεων θα αντικατοπτρίζει ορισμένα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Αλβανία κατά την προσεχή περίοδο ως μέρος της διαπραγματευτικής διαδικασίας καθώς οι εργασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σε αυτούς τους τομείς. Τέλος σύμφωνα με την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στα Τίρανα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πρόοδο σε όλους τους τομείς και να υποστηρίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Αλβανίας./ibna