Σλοβενία: Εντείνεται η μάχη απέναντι στην παραοικονομία – 5,8 εκατ. ευρώ σε πρόστιμα

Σλοβενία: Εντείνεται η μάχη απέναντι στην παραοικονομία – 5,8 εκατ. ευρώ σε πρόστιμα

Σε μια προσπάθεια περιορισμού της παραοικονομίας, την περσινή χρονιά η Οικονομική Διοίκηση της Σλοβενίας (FURS) έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αδήλωτη εργασία, πραγματοποιώντας συνολικά 11.982 επιθεωρήσεις, με παραβιάσεις να εντοπίζονται στο 22,3% των περιπτώσεων. Εκδόθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 5,8 εκατ. ευρώ, όπως σημειώνει στην ετήσια έκθεσή της η σχετική κυβερνητική επιτροπή.

Στην έκθεση, η επιτροπή για την πρόληψη της αδήλωτης εργασίας και απασχόλησης επαινεί την FURS για το γεγονός πως κατάφερε να εντοπίσει μεγάλο μέρος των παρατυπιών μέσω «καλά σχεδιασμένων και στοχευμένων επιθεωρήσεων».

Οι περισσότερες καταγγελίες που σχετίζονται με παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας υποβλήθηκαν στην FURS – πέρυσι έλαβε 2.826 αναφορές εναντίον 3.504 οντοτήτων.

Το 2019, εντόπισε συνολικά 2.826 παραβιάσεις και κατέγραψε συνολικά 5,8 εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα, ενώ υπέβαλε επίσης έντεκα ποινικές διώξεις σχετικά με την εγκληματική πράξη της αδήλωτης απασχόλησης βάσει του ποινικού κώδικα.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι παραβάτες έλαβαν ποινές φυλάκισης με αναστολή σε δύο περιπτώσεις.

Παράλληλα, εκείνο που υπογραμμίζει η Επιθεώρηση Υποδομών πως παραμένει προβληματικό είναι η εποπτεία της μεταφοράς επιβατών με προσωπικά οχήματα, όπου είναι δύσκολο να αποδειχθεί αδήλωτη εργασία.

Από την άλλη πλευρά, η Επιθεώρηση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού σημειώνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ιδιωτικοί πάροχοι υπηρεσιών φύλαξης παιδιών, οι οποίοι αποφεύγουν τις διαδικασίες δήλωσης στις οποίες πρέπει να αποδείξουν ότι πληρούν τις προδιαγραφές από άποψη προσωπικού, χώρου και εξοπλισμού.

“Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες και απαράδεκτες καταστάσεις για τα παιδιά, γι’αυτό τέτοιες πράξεις πρέπει να αποφευχθούν τροποποιώντας το σχετικό νόμο με κατάλληλα μέτρα”, προτείνει η έκθεση.

Η αστυνομία αναφέρει στο τμήμα της έκθεσής της ότι δεν εντοπίστηκαν σημαντικές διαφορές σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, και πως η αδήλωτη εργασία και απασχόληση εντοπίζονται συχνότερα στον τομέα των κατασκευών, της φιλοξενίας και των μεταφορών.

Όσον αφορά τις εγκληματικές πράξεις κατά των εργασιακών σχέσεων και της κοινωνικής ασφάλισης, η πιο συχνή παράβαση τα τελευταία χρόνια αναφέρεται στη μη καταβολή μισθών και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και στην παράνομη διακοπή συμβάσεων. /ibna