Ελλάδα: Μείωση της απασχόλησης σε 7 από τους 10 κλάδους της οικονομίας – ΕΛΣΤΑΤ

Ελλάδα: Μείωση της απασχόλησης σε 7 από τους 10 κλάδους της οικονομίας – ΕΛΣΤΑΤ

Ραγδαία και σε μεγάλη έκταση, καθώς απλώθηκε σε πολλούς επιμέρους κλάδους της εθνικής μας οικονομίας, υπήρξε η συρρίκνωση της απασχόλησης κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, παρότι μόλις το τελευταίο από τα συνολικά έξι δεκαπενθήμερα της εν λόγω περιόδου συνέπεσαν με την lockodown που επέβαλαν οι αρχές.

Τα στοιχεία τα οποία αναρτήθηκαν χθες στον ιστότοπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) καταγράφουν μια ιδιαιτέρα αισθητή πτώση του δείκτη των απασχολούμενων ατόμων σε 7 από τους 10 κλάδους της οικονομίας κατά το α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους.  Μάλιστα, δύο επιμέρους  κλάδοι εμφάνισαν διψήφιο ποσοστό μείωσης της απασχόλησης.

Η μεγαλύτερη μείωση μεταξύ όλων των κλάδων σημειώθηκε σε αυτόν των κατασκευών (μείωση σε ποσοστό 22,3%), στις Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (μείωση κατά 13,2%) και στη μεταφορά και αποθήκευση (μείωση κατά 7,3%).

Κατά 7,0% μειώθηκε ο εν λόγω δείκτης στον κλάδο της Παροχής Νερού, Επεξεργασίας Λυμάτων, Διαχείρισης Αποβλήτων και Δραστηριοτήων Εξυγίανσης. Στις Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες η μείωση που καταγράφηκε ήταν  σε ποσοστό 6,5%.

Εξαίρεση, καθώς εμφάνισαν αύξηση στον δείκτη απασχόλησης απετέλεσαν οι δείκτες της ΕΛΣΤΑΤ που αφορούν στους κλάδους οι οποίοι καταγράφουν την τάσεις  στη μεταποίηση (κατά 4,5%), στην ενημέρωση και την επικοινωνία (κατά 1,5%) και στα ορυχεία – λατομεία (αύξηση σε ποσοστό ίσο με 0,8%).

Παρότι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν μείωση του δείκτη απασχολούμενων ατόμων στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας, εν τούτοις δεν καταγράφεται μείωση στον δείκτη μισθών και ημερομισθίων στους περισσότερους κλάδους. Μόνο στον κλάδο της παροχής νερού, σημειώνεται μείωση κατά 4,1%, όπως επίσης και στον δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (μείωση κατά 1,3%).

Αύξηση 9,7% σημειώθηκε στον δείκτη μισθών στη μεταφορά και την αποθήκευση και 9% στα ορυχεία και τα λατομεία. Αύξηση 8,1% καταγράφηκε στον δείκτη μισθών στον κλάδο της ενημέρωσης και της επικοινωνίας./ibna