Μαυροβούνιο: Επιτυχής υλοποίηση των προγραμάτων οικονομικής στήριξης της ΕΕ

Μαυροβούνιο: Επιτυχής υλοποίηση των προγραμάτων οικονομικής στήριξης της ΕΕ

Σήμερα, τα μέλη της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου συζήτησαν την ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα στήριξης της ΕΕ για το 2019.

Βασικές πτυχές της ενημέρωσης παρουσιάστηκαν στα μέλη της επιτροπής από τον Aleksandar Drljević, τον επικεφαλής διαπραγματευτή του Μαυροβουνίου με την ΕΕ, και τον Bojan Vujović, σύμβουλο του αναπληρωτή επικεφαλής διαπραγματευτή και εθνικό συντονιστή του IPA, ο οποίος μίλησε για την υλοποίηση των υπόλοιπων έργων από το εργαλείο για Προενταξιακή βοήθεια 2007-2013 (IPA I), καθώς και για την προετοιμασία και υλοποίηση έργων που καλύπτονται από τις δημοσιονομικές προοπτικές 2014-2020 (IPA II). Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε ότι είχαν ληφθεί οι πρώτες πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ για την περίοδο 2021 – 2027 (IPA III), καθώς και ότι τα πρώτα σχέδια λεπτομερέστερων κανόνων σχετικά με τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές της δικαιούχου χώρας του IPA αναμένεται εντός του 2020.

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν επίσης την οικονομική βοήθεια της ΕΕ στο Μαυροβούνιο ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία ανακατευθύνθηκε από τα υπάρχοντα κονδύλια που διατέθηκαν βάσει του IPA II (2014-2020) για τη στήριξη του συστήματος υγείας και της οικονομίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες που προκλήθηκαν από την πανδημία.

Τα σχόλια και οι ερωτήσεις των μελών της επιτροπής κατά τη διάρκεια της επακόλουθης συζήτησης επικεντρώθηκαν σε ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες, τις φάσεις υλοποίησης ορισμένων έργων, την ανακατεύθυνση των κονδυλίων της ΕΕ στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας και της μελλοντικής χρήσης τους, αλλά και στην ζήτημα ικανότητας και εκροής προσωπικού σε κρατικό και τοπικό επίπεδο. Τα μέλη της Επιτροπής ενδιαφέρθηκαν επίσης για τη διαδικασία και τα μελλοντικά κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα διατεθούν κονδύλια στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών προοπτικών IPA III (2021-2027).

Ο Πρόεδρος Slaven Radunović μίλησε επίσης με τα μέλη της Επιτροπής για τις προγραμματισμένες μελλοντικές δραστηριότητες της Επιτροπής, παρουσιάζοντας τα βασικά συμπεράσματα της συνόδου ολομέλειας της COSAC, η οποία οργανώθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης. /ibna