Σλοβενία: Ο τραπεζικός τομέας αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της πανδημίας

Σλοβενία: Ο τραπεζικός τομέας αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της πανδημίας

Το σλοβενικό τραπεζικό σύστημα δραστηριοποιείται ενόψει της απότομης μείωσης των οικονομικών δεικτών που προκαλούνται από την επιδημία Covid-19 και τα μέτρα κλειδώματος, ανακοίνωσε η Τράπεζα της Σλοβενίας.

«Η μηνιαία έκθεση σχετικά με την απόδοση των τραπεζών διαπιστώνει ότι η κατάσταση αντικατοπτρίζεται στην επενδυτική πλευρά του ισολογισμού σε μια επιβράδυνση της πιστωτικής δραστηριότητας: τα δάνεια προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις έχουν επίσης μειωθεί. Από πλευράς χρηματοδότησης, οι καταθέσεις από τον μη τραπεζικό τομέα αυξάνονται. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα μέχρι σήμερα στοιχεία, δεν υπήρξε καμία επιδείνωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου πιστώσεων, αλλά αυτό αναμένεται στα επόμενα τρίμηνα. Εν μέσω της αναμενόμενης επιδείνωσης του χαρτοφυλακίου και της συρρίκνωσης στην οικονομία, οι τράπεζες δημιουργούν και πάλι καθαρές απομειώσεις και προβλέψεις μετά από αρκετά χρόνια καθαρής απελευθέρωσης», ανακοίνωσε η Τράπεζα.

Παράλληλα με τη μείωση του εισοδήματος από τόκους και τα έσοδα από τόκους, αυτό είχε φέρει σημαντική μείωση στα κέρδη του τραπεζικού συστήματος, ακόμη και κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, και αναμένονται ακόμη μεγαλύτερες πτώσεις στα επόμενα τρίμηνα. Μετά τη συρρίκνωση του τρέχοντος έτους, η οικονομία αναμένεται να σταθεροποιηθεί τα επόμενα δύο χρόνια.

Από την πλευρά των επενδύσεων του ισολογισμού, οι τράπεζες αύξησαν κυρίως τα ρευστά περιουσιακά τους στοιχεία σε καταθέσεις στην κεντρική τράπεζα τον Απρίλιο. Οι επενδύσεις σε τίτλους συνέχισαν να μειώνονται, αλλά εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν το ένα πέμπτο του συνόλου του ισολογισμού του τραπεζικού συστήματος.

Η τραπεζική πιστωτική δραστηριότητα επιβραδύνθηκε όταν κηρύχθηκε η επιδημία και έκλεισαν μεγάλα τμήματα της οικονομίας. Η ετήσια αύξηση των δανείων προς τον μη τραπεζικό τομέα επιβραδύνθηκε σε 5,5% τον Απρίλιο (από 6,2% τον Μάρτιο). Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι αναμένεται σημαντικότερος αντίκτυπος στην πιστωτική δραστηριότητα τους επόμενους μήνες. Πιστεύεται ότι, σε κάποιο βαθμό, τα αριθμητικά στοιχεία για τους μήνες για τους οποίους διατίθενται δεδομένα εξακολουθούν να αντικατοπτρίζουν συναλλαγές που είχαν αρχίσει νωρίτερα.

Η ετήσια αύξηση των στεγαστικών δανείων μειώθηκε σταδιακά φέτος, φθάνοντας το 3,1% τον Απρίλιο. Η πανδημία, η οποία περιόρισε σοβαρά την κατανάλωση των νοικοκυριών, ήταν ένας παράγοντας στην απότομη επιβράδυνση της αύξησης των καταναλωτικών δανείων, με τους ετήσιο ποσοστό τόκων μόλις στο 1,2% τον Απρίλιο. Αντίθετα, η ετήσια αύξηση των στεγαστικών δανείων ανήλθε στο 5,2%, παραμένοντας στην περσινό μέσο όρο. Η Τράπεζα της Σλοβενίας αναμένει αύξηση της ανεργίας, μείωση του εισοδήματος των νοικοκυριών και την επακόλουθη αυξημένη προσοχή όσον αφορά τις δαπάνες, ιδίως για διαρκή αγαθά, είδη πολυτελείας και ακίνητα, για όλους αυτούς να είναι παράγοντες που θα δράσουν για να επιβραδύνουν τη μελλοντική αύξηση των δανείων των νοικοκυριών.

Το τραπεζικό σύστημα συνεχίζει να χρηματοδοτεί τις επενδυτικές του δραστηριότητες κυρίως μέσω καταθέσεων από τον μη τραπεζικό τομέα, οι οποίες έχουν αυξηθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αν και κυρίως με τη μορφή καταθέσεων όψεως. Υπήρξε μια ιδιαίτερη αύξηση στις καταθέσεις νοικοκυριών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 9,8% σε ετήσια βάση, η μεγαλύτερη αύξηση από τον Φεβρουάριο του 2009. Η αύξηση της αποταμίευσης οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα σε πληρωμές πρόσθετων παροχών στα νοικοκυριά κατά τη διάρκεια της επιδημίας και ιδίως στη μείωση των δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες. Τα νοικοκυριά έχουν διατηρήσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία σε ρευστή μορφή, θέλοντας να τα έχουν άμεσα διαθέσιμα. Αυτό οδήγησε σε αύξηση των καταθέσεων όψεως, οι οποίες μέχρι τον Απρίλιο αντιστοιχούσαν στο 80,6% του συνόλου των καταθέσεων, ενώ οι καταθέσεις ορισμένου χρόνου μειώθηκαν. Η έντονη αύξηση των εταιρικών καταθέσεων του Μαρτίου δεν επαναλήφθηκε τον Απρίλιο, αλλά ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης έφτασε το 7%.

Η ετήσια αύξηση του συνολικού ισολογισμού ενισχύθηκε κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του τρέχοντος έτους, φτάνοντας το 7,5% τον Απρίλιο, το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων δέκα ετών. Οι τράπεζες έχουν δει μια απότομη κάμψη στις επιχειρηματικές τους συνθήκες. Υπό αυτές τις συνθήκες, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, έχουν ξαναρχίσει να δημιουργούν απομειώσεις και προβλέψεις, οι οποίες ήδη αντικατοπτρίζονται στη χαμηλότερη κερδοφορία. Οι τράπεζες σημείωσαν κέρδη προ φόρων 96 εκατομμυρίων ευρώ κατά το πρώτο τρίτο του έτους, μειωμένα περισσότερο από το μισό σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι./ibna