Μαυροβούνιο: Η Κεντρική Τράπεζα επανεξετάζει την κατάσταση των Τραπεζών

Μαυροβούνιο: Η Κεντρική Τράπεζα επανεξετάζει την κατάσταση των Τραπεζών

Κατά την 67η σύνοδό του, το Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας του Μαυροβουνίου (CBCG) συζήτησε την κατάσταση στον τραπεζικό τομέα και τον αντίκτυπο της πανδημίας, σημειώνοντας ότι οι τράπεζες είχαν ανταποκριθεί επαρκώς στην κρίση, συμβάλλοντας στην άμβλυνση των συνεπειών της πανδημίας του νέου κορωνοϊού στον πληθυσμό και την οικονομία. Εκτός από την έγκριση του μορατόριουμ, η εντατική δραστηριότητα δανεισμού των τραπεζών συνεχίστηκε, με σχεδόν 8.000 νέα δάνεια να έχουν εγκριθεί από τις αρχές Μαρτίου έως τα τέλη Μαΐου, που ανέρχονταν σε περίπου 185 εκατομμύρια ευρώ. Το Συμβούλιο αξιολόγησε επίσης ότι, μετά από τα προσεκτικά επιλεγμένα μέτρα της CBCG, οι τράπεζες αντιμετώπισαν επιτυχώς ζητήματα ρευστότητας και άλλους κινδύνους στις δραστηριότητές τους που εντάθηκαν σημαντικά, ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Στα τέλη Μαΐου 2020, οι τράπεζες σημείωσαν καθαρό κέρδος χαμηλότερο κατά 36% σε ετήσια βάση, με αποτέλεσμα τη θέσπιση πρόσθετων προβλέψεων για ζημίες από δάνεια και μείωση των καθαρών εσόδων από τέλη.

Τα μέλη του Συμβουλίου ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της ανάλυσης της CBCG, η οποία εξέτασε τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορωνοϊού στις διαδικτυακές πληρωμές και πληρωμές μέσω τηλεφώνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2020, ο συνολικός αριθμός συναλλαγών πληρωμής που πραγματοποιήθηκαν από πληρωμές μέσω τηλεφώνου στα τέλη του Απριλίου αυξήθηκε κατά 49% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Ο αριθμός των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από φυσικά πρόσωπα μέσω κινητού αυξήθηκε κατά 73%. Την ίδια περίοδο, ο αριθμός των νέων χρηστών πληρωμών μέσω κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκε κατά 14,7%, ενώ ο αριθμός των νέων χρηστών – φυσικών προσώπων που συμφώνησαν με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για χρήση της εφαρμογής που είναι εγκατεστημένη σε κινητό τηλέφωνο αυξήθηκαν κατά 15%.

«Προέκυψε το συμπέρασμα ότι, εκτός από όλες τις αρνητικές συνέπειες που προκάλεσε, η πανδημία συνέβαλε στον οικονομικό αλφαβητισμό των πολιτών του Μαυροβουνίου και επιτάχυνε τη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού στην οποία έχουμε δεσμευτεί», σημειώνει το δελτίο τύπου της Τράπεζας.

Το Συμβούλιο συζήτησε και ενέκρινε την Έκθεση για τις Επιχειρήσεις και την Εφαρμογή Πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας του Μαυροβουνίου για τον Απρίλιο του 2020, στην οποία αναφέρεται ότι οι δραστηριότητες της Κεντρικής Τράπεζας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τις προγραμματισμένες υποχρεώσεις.

Στη σημερινή σύνοδο, το Συμβούλιο εξέτασε και ενέκρινε την έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες των παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από τις 31 Μαρτίου 2020. Η έκθεση επισημαίνει την ανάπτυξη του τομέα των μικροπιστώσεων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το τέλος του 2019 στο συνολικό κεφάλαιο (5.12 %), συνολικά δάνεια και απαιτήσεις (2,3%) και ρευστά περιουσιακά στοιχεία (143,6%). Στο τέλος Μαρτίου 2020, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε αυτόν τον τομέα ήταν κατά 9,7% υψηλότερα από ό, τι στο τέλος του 2019. Όσον αφορά τη λειτουργία των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, η σταθερότητα, τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα και η αύξηση των περιουσιακών στοιχείων (1%), οι απαιτήσεις (2,4%) και το κεφάλαιο (7,3%) χαρακτήρισαν αυτόν τον τομέα το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Σε σύγκριση με το τέλος του προηγούμενου έτους, δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες του κλάδου factoring, ο οποίος αποτελείται από μία μόνο εταιρεία factoring.

Σήμερα, το Συμβούλιο ενέκρινε την μακροοικονομική έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας του Μαυροβουνίου για το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Η έκθεση ανέφερε ότι η πανδημία θα είχε σημαντικές συνέπειες που θα επηρέαζαν την οικονομία του Μαυροβουνίου.

Η έκθεση για τον πληθωρισμό για το πρώτο τρίμηνο του 2020, που εγκρίθηκε σήμερα από το Συμβούλιο, δείχνει ότι ο πληθωρισμός βάσει του ΔΤΚ στο Μαυροβούνιο τον Μάρτιο 2020 ήταν -0,4% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2019. Ο μέσος ρυθμός τιμών των καταναλωτών (τους πρώτους τρεις μήνες του 2020 σε ετήσια βάση) ήταν 0,8%, ενώ οι τιμές τον Μάρτιο του 2020 σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2019 παρέμειναν αμετάβλητες. Η Έκθεση αναφέρει περαιτέρω ότι το μοντέλο πρόβλεψης για τον πληθωρισμό στο τέλος του 2020 κυμαινόταν μεταξύ 0% και 1,2%, με κεντρική τάση 0,5%. Η αξιολόγηση των εμπειρογνωμόνων της CBCG είναι παρόμοια και δείχνει ότι ο πληθωρισμός θα κυμαίνεται από -0,2% έως 1,8% στο τέλος του έτους, με κεντρική προβολή 0,8%.

Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την έκθεση έρευνας τραπεζικού δανεισμού για το πρώτο τρίμηνο του 2020. Σύμφωνα με τις τράπεζες, τα πρότυπα (κριτήρια για την έγκριση δανείων) για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και καταναλωτικά δάνεια αναμένεται να χαλαρωθούν κατά το επόμενο τρίμηνο. Επίσης, οι τράπεζες έχουν τις ίδιες προσδοκίες όσον αφορά τους όρους πίστωσης (επιτόκιο, κόστος προμήθειας και αμοιβών, απαιτούμενη ασφάλεια κ.λπ.) για τα νοικοκυριά και την οικονομία.

Το Συμβούλιο έλαβε πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες πτώχευσης της Atlas banka AD σχετικά με την πτώχευση και τις δραστηριότητες της διοίκησης πτώχευσης και συζήτησε άλλα τρέχοντα θέματα στον τομέα της αρμοδιότητάς του. /ibna