Ο Standard & Poor’s επιβεβαίωσε την πιστοληπτική ικανότητα AA-“stable outlook” της Σλοβενίας

Ο Standard & Poor’s επιβεβαίωσε την πιστοληπτική ικανότητα AA-“stable outlook” της Σλοβενίας

Την Παρασκευή, ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s επιβεβαίωσε την πιστοληπτική ικανότητα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας σε AA- (σταθερές προοπτικές).

Φέτος, λόγω της πανδημίας COVID-19, οι προβλέψεις για τις σλοβενικές, ευρωπαϊκές και άλλες παγκόσμιες οικονομίες έχουν επιδεινωθεί. Σύμφωνα με τον οίκο, η Σλοβενία ​​έχει δημιουργήσει μια ισχυρή θέση για επιτυχή οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία δέκα χρόνια, διαχωρίζοντας τον ιδιωτικό τομέα και μειώνοντας το μερίδιο του δημόσιου χρέους στο ΑΕΠ της χώρας, το οποίο της επιτρέπει να καταπολεμά επιτυχώς τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας χωρίς μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις στην πιστοληπτική της ικανότητα.

Η έντονη οικονομική ανάπτυξη στη Σλοβενία ​​σε συνδυασμό με τα υψηλά πλεονάσματα ισοζυγίου πληρωμών τα τελευταία χρόνια είχε θετική επίδραση στη μείωση του καθαρού εξωτερικού χρέους, από πάνω από 40% του ΑΕΠ το 2012 σε 10% το 2019. Επιπλέον, η οικονομική ανάπτυξη είναι ισορροπημένη και δεν έχει οδηγήσει σε μακροοικονομικές ανισορροπίες. Λαμβάνοντας υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες, η Σλοβενία ​​εισήλθε στη φετινή οικονομική ύφεση πολύ ισχυρότερη από ό,τι στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης του 2008/2009. Ο Οργανισμός είναι επίσης πεπεισμένος ότι η αποτελεσματική ανταπόκριση της σλοβενικής κυβέρνησης, μαζί με τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, διατηρεί τις παραγωγικές ικανότητες της σλοβενικής οικονομίας · ο οίκος αξιολόγησης προβλέπει ότι η σλοβενική οικονομία θα αρχίσει να ανακάμπτει στα τέλη του τρέχοντος έτους.

Η τρέχουσα πιστοληπτική ικανότητα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας αντικατοπτρίζει το υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ και τη συμμετοχή της στη νομισματική ένωση. Επιπλέον, ο Οργανισμός εκτιμά ότι το ισοζύγιο πληρωμών θα συνεχίσει να παρουσιάζει πλεόνασμα και το δημόσιο χρέος θα αρχίσει να μειώνεται ξανά το 2021. Η αξιολόγηση αναγνωρίζει επίσης το σταθερό και αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Εν ολίγοις, επιβεβαιώνοντας την πιστοληπτική ικανότητα της Σλοβενίας, ο Standard & Poor’s αναμένει ότι η οικονομική ανάπτυξη θα είναι αρνητική φέτος, αλλά ήδη τον επόμενο χρόνο, δείχνει μια θετική στροφή. Η νέα κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται στην εξουσία από τον Μάρτιο, θα παραμείνει επικεντρωμένη στον περιορισμό των αρνητικών οικονομικών συνεπειών της πανδημίας. Επιπλέον, η δημοσιονομική ανταπόκριση της κυβέρνησης θα συμβάλει στον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας στην αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα./ibna