Η Κροατία καλωσορίζει την απόφαση της Europol για συνεργασία με το Κοσσυφοπέδιο

Η Κροατία καλωσορίζει την απόφαση της Europol για συνεργασία με το Κοσσυφοπέδιο

Η Κροατική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ενθάρρυνε έντονα την εντατικοποιημένη συνεργασία με εταίρους από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στην 115η σύνοδό του που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 9 και 10 Ιουνίου 2020, το διοικητικό συμβούλιο της Europol ενέκρινε την υπογραφή διακανονισμού εργασίας για τη θέσπιση σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου του Κοσσυφοπεδίου και του οργανισμού της ΕΕ για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου. Ο Διακανονισμός θα υπογραφεί από τον Εκτελεστικό Διευθυντή της Europol και τον Υπουργό Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης του Κοσσυφοπεδίου.

Ο διακανονισμός που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο προβλέπει τη συνεργασία μεταξύ της Europol και των αστυνομικών και τελωνειακών δυνάμεων του Κοσσυφοπεδίου, της φορολογικής διοίκησης καθώς και της μονάδας του Κοσσυφοπεδίου που είναι υπεύθυνη για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στον τομέα της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και άλλων μορφών σοβαρού εγκλήματος.

Με αυτόν τον Διακανονισμό, ανοίγονται νέες δυνατότητες διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας για το Κοσσυφοπέδιο. Ταυτόχρονα, το Κοσσυφοπέδιο ήταν μέχρι σήμερα η μόνη χώρα στα Δυτικά Βαλκάνια που δεν είχε συνάψει συμφωνία συνεργασίας, αποτρέποντας έτσι οποιαδήποτε δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών με σκοπό την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. Με βάση αυτόν τον Διακανονισμό Εργασίας που θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία υπογραφής του, το Κοσσυφοπέδιο θα ιδρύσει ένα κεντρικό γραφείο συνεργασίας με την Europol και θα αποκτήσει πρόσβαση στο κανάλι επικοινωνίας της Europol, καθώς και τη δυνατότητα απόσπασης του αξιωματικού-συνδέσμου του στα κεντρικά γραφεία της Europol στη Χάγη. Εκτός από τη συνεργασία του με την Europol, το Κοσσυφοπέδιο θα έχει έτσι έναν νέο και προληπτικό τρόπο συνεργασίας με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

«Η Δημοκρατία της Κροατίας ενθάρρυνε έντονα την ενίσχυση της συνεργασίας με εταίρους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Διακήρυξη του Ζάγκρεμπ που εγκρίθηκε στις 6 Μαΐου 2020 στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς και η έγκριση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας με τους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων στον τομέα της μετανάστευσης και της ασφάλειας, επιβεβαιώνουν σαφώς αυτό. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε αυτήν τη ρύθμιση εργασίας που επιτρέπει στις αστυνομικές αρχές και τις αρχές επιβολής του νόμου του Κοσσυφοπεδίου να συνεργάζονται άμεσα με την Europol και άλλες αστυνομικές δυνάμεις των κρατών μελών της ΕΕ, ως σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της συνεργασίας με τους εταίρους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αντιμετωπίζοντας παράλληλα ζητήματα ασφάλειας και προωθώντας τις ευρωπαϊκές αξίες», αναφέρει η Κροατική Προεδρία της ΕΕ σε δελτίο τύπου. /ibna