Βόρεια Μακεδονία: Η κυβέρνηση θέτει τις βάσεις για τις εκλογές

Βόρεια Μακεδονία: Η κυβέρνηση θέτει τις βάσεις για τις εκλογές

Φαίνεται αρκετά σίγουρο ότι πλησιάζει η διεξαγωγή των πρόωρων εκλογών αφού η κυβέρνηση στη σύνοδο της Τετάρτης ενέκρινε τροπολογίες στο διάταγμα που πάγωσε την εκλογική διαδικασία. Με πολλά δάνεια από το Υπουργείο Εσωτερικών, την Κρατική Εκλογική Επιτροπή, τη Στατιστική Υπηρεσία και το Υπουργείο Υγείας, η κυβέρνηση θέτει τις βάσεις για τις εκλογές, 22 ημέρες μετά την άρση της κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η απόφαση της κυβέρνησης δεν ήταν ομόφωνη, με τον υπουργό Εσωτερικών Nake Culev να το καταψηφίσει, αναφέρετε στη δήλωση.

Τι περιέχουν αυτές οι αλλαγές στο διάταγμα;

Πρώτον, το Υπουργείο Εσωτερικών είναι υποχρεωμένο εντός μίας ημέρας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος διατάγματος, να υποβάλει στη Κρατική Εκλογική Επιτροπή (SEC)  τα δεδομένα από το άρθρο 43 παράγραφος 6 του εκλογικού κώδικα, δηλαδή τον κατάλογο των πολιτών που έχουν υποβάλει αίτηση για έκδοση νέας ταυτότητας ή διαβατηρίου για οποιονδήποτε λόγο και τα οποία έχουν παραληφθεί από την ημέρα της ανακοίνωσης των εκλογών έως την ημέρα έναρξης ισχύος του παρόντος διατάγματος. Επίσης, το Υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να υποβάλει κατάλογο προσώπων που θα συμπληρώσουν τα 18 έτη μέχρι την ημέρα των εκλογών, δηλαδή την εικοστή δεύτερη ημέρα της παύσης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Δεύτερον, το διάταγμα ορίζει ότι η SEC εισάγει τα δεδομένα για αυτά τα άτομα στον εκλογικό κατάλογο των ψηφοφόρων αυτεπαγγέλτως.

Τρίτον, τα δικαστήρια και η Γραμματεία, εντός τριών ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος διατάγματος, υποχρεούνται να υποβάλλουν στη SEC τα στοιχεία για τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του παρόντος διατάγματος.

Τέταρτον, την ημέρα έναρξης ισχύος του παρόντος διατάγματος, η SEC και η κρατική στατιστική υπηρεσία υποχρεούνται να συνεχίσουν τις ενέργειες για την ενημέρωση του εκλογικού καταλόγου των ψηφοφόρων που έληξε στις 21 Μαρτίου 2020.

Πέμπτον, την ημέρα έναρξης ισχύος του παρόντος διατάγματος, η SEC υποχρεούται να αναλαμβάνει και να εκτελεί όλες τις απαραίτητες τεχνικές και διοικητικές δραστηριότητες για την προετοιμασία των υπόλοιπων εκλογικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τον εκλογικό κώδικα.

Έκτον, το Υπουργείο Υγείας υποχρεούται, σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρωτόκολλα της Επιτροπής για τις Λοιμώδεις Ασθένειες, για τις ανάγκες των εκλογών και αφού λάβει δεδομένα από τη SEC, να παρέχει προστατευτικές μάσκες, γάντια και άλλο απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό για όλα τα μέλη των εκλογικών οργάνων και ταμείων, όπως και απολύμανση για κάθε εκλογικό κέντρο./ibna