Κύπρος: Υπεγράφη η Συμφωνία για τη μη-στρατιωτική ανάπτυξη στις Βρετανικές Βάσεις

Κύπρος: Υπεγράφη η Συμφωνία για τη μη-στρατιωτική ανάπτυξη στις Βρετανικές Βάσεις

H Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ανακοίνωσαν σήμερα, το επόμενο σημαντικό στάδιο στην εφαρμογή της διμερούς Διευθέτησης που επιτεύχθηκε το 2014 σχετικά με τη ρύθμιση της μη-στρατιωτικής ανάπτυξης στις Βάσεις.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων θα δημοσιοποιήσουν αύριο το πρωί, το προσχέδιο Δήλωσης Πολιτικής για τις Βρετανικές Βάσεις, τους πολεοδομικούς χάρτες και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που αφορούν τη Διευθέτηση. Η δημοσιοποίηση της ΣΜΠΕ θα ξεκινήσει μια φάση δημόσιας διαβούλευσης διάρκειας 35 ημερών, η οποία είναι το ουσιαστικό πρώτο βήμα για να επιτραπεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της τελικής Δήλωσης Πολιτικής για τις Βρετανικές Βάσεις, η οικιστική και εμπορική ανάπτυξη γης στις Βάσεις επί της ίδιας βάσης με τη Δημοκρατία.

Η εφαρμογή της Διευθέτησης αντικατοπτρίζει το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και των Κυβερνήσεών μας. Στο 60ό έτος των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κυπριακής Δημοκρατίας, αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προόδου στην περαιτέρω ενίσχυση και εμβάθυνση της συνεργασίας και της διμερούς μας σχέσης, τα οποία βασίζονται σε κοινές αξίες, αρχές και ιδανικά, καθώς και στους ισχυρούς και ιστορικούς δεσμούς φιλίας που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών και των λαών μας.

Καταδεικνύει, επίσης, τη συλλογική μας δέσμευση να διασφαλίσουμε και να προωθήσουμε την ευημερία των κατοίκων και των κοινοτήτων που διαμένουν εντός των Βρετανικών Βάσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι Βάσεις θα συνεχίσουν να λειτουργούν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην τελετή υπογραφής αλλά και έναρξης εφαρμογής της Συμφωνίας που αφορά την ανάπτυξη των μη στρατιωτικών περιοχών εντός των Βρετανικών Βάσεων, χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα ως ιστορική και απτή απόδειξη των εξαίρετων σχέσεων Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Ύστερα από 60 χρόνια διαβουλεύσεων και σαν αποτέλεσμα της αποφασιστικότητας των Κυβερνήσεων των δύο χωρών, υλοποιείται σήμερα η Συμφωνία που επετεύχθη στις 15 Ιανουαρίου του 2014, μεταξύ του τότε Πρωθυπουργού κ. David Cameron και του ιδίου» ανέφερε ο Νίκος Αναστασιάδης.

Η Συμφωνία προβλέπει μια σημαντική αναθεώρηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των περιουσιών, με πλήρη αποκατάσταση των δικαιωμάτων των κατοίκων και των ιδιοκτητών ακινήτων.

Τα βασικά σημεία είναι:

  1. Απεγκλωβίζεται για σκοπούς ανάπτυξης ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του εδάφους εντός των Βρετανικών Βάσεων το οποίο εντάσσεται πλέον σε Πολεοδομικές Ζώνες.
  2. Θα εφαρμόζονται τα όσα ισχύουν και στην υπόλοιπη επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την απόκτηση και ανάπτυξη περιουσιών από Κύπριους, Ευρωπαίους και πολίτες τρίτων χωρών, διασφαλίζοντας ίσα δικαιώματα στους κατοίκους και ιδιοκτήτες περιουσίων στις Βρετανικές Βάσεις σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό της Δημοκρατίας.
  3. Θα επιτρέπονται, πέραν της οικιστικής, τουριστικής, εμπορικής, βιομηχανικής ανάπτυξης και μεγάλης κλίμακας αναπτύξεις
  4. Εκτός καθορισμένων Ζωνών Ανάπτυξης, είναι επίσης δυνατό να αδειοδοτηθούν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μικρότερης κλίμακας αναπτύξεις./ibna