Β-Ε: Πρόσθετη στήριξη της ΕΕ για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών

Β-Ε: Πρόσθετη στήριξη της ΕΕ για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα πακέτο βοήθειας ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Αυτό αυξάνει το σύνολο της προενταξιακής βοήθειας της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα σε 50,2 εκατομμύρια ευρώ και συμπληρώνει την ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ ύψους 10,3 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως επιβεβαιώθηκε από την αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Β-Ε, η υποστήριξη της ΕΕ θα διασφαλίσει τη διαμονή και τη διατροφή για πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες, θα βελτιώσει το επίπεδο προστασίας και τις συνθήκες διαβίωσης καθώς και την πρόσβαση σε κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης για παιδιά. Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα ενισχύσει επίσης την ικανότητα των αρχών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να εντοπίζουν, να εγγραφούν και να παραπέμπουν σε υπηρεσίες για πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες, καθώς και για τον έλεγχο και την επιτήρηση των συνόρων.

Στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής και επιχειρησιακής αντίδρασης στον COVID-19, η χρηματοδότηση της ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει την πρόσφατα εγκατεστημένη προσωρινή εγκατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Lipa και να παρέχει καταλύματα, τρόφιμα, υγιεινή, ιατρική περίθαλψη και βασικές υπηρεσίες για έως και 1.000 άτομα εκτός των κέντρων διαμονής στο καντόνι Una -Σάνα.

«Η ΕΕ αναμένει από τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να κάνουν πλήρη χρήση της χρηματοδότησης της ΕΕ, διασφαλίζοντας αποτελεσματικό συντονισμό στη διαχείριση της μετανάστευσης και του ασύλου, ιδίως αναλαμβάνοντας τη διαχείριση των κέντρων προσωρινής υποδοχής που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και εντοπίζοντας περαιτέρω κατάλληλες δημόσιες εγκαταστάσεις. Ο σεβασμός του εσωτερικού δικαίου και των διεθνών υποχρεώσεων σχετικά με τη μεταχείριση των προσφύγων και των μεταναστών, ιδίως των ανηλίκων, μαζί με την ασφαλή και ανεμπόδιστη λειτουργία των ανθρωπιστικών εταίρων, αποτελούν προϋποθέσεις για τη συνεχή υποστήριξη της ΕΕ προς τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη σε αυτόν τον τομέα», σημείωσε η αντιπροσωπεία της ΕΕ.

Η ΕΕ βοηθά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στον τομέα του ασύλου, της μετανάστευσης και της διαχείρισης των συνόρων με 24,6 εκατομμύρια ευρώ από το 2007. Από τον Ιανουάριο του 2016, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη επωφελείται επίσης από το περιφερειακό πρόγραμμα «Υποστήριξη για την προστασία της ευαισθησίας στη διαχείριση της μετανάστευσης» αξίας 14,5 ευρώ εκατομμύρια για όλα τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία. Επιπλέον, στο πλαίσιο του Μέσου που συμβάλλει στη Σταθερότητα και την Ειρήνη (IcSP) της Υπηρεσίας της Επιτροπής για τα Μέσα Εξωτερικής Πολιτικής (FPI), η Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα είναι μεταξύ των βασικών δικαιούχων, μαζί με τη Σερβία, μιας περιφερειακής δράσης ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της πρόκλησης του COVID-19 μεταξύ των μεταναστών, αιτούντων ασύλου. Η ΕΕ έχει επίσης αναπτύξει έναν ανώτερο αξιωματούχο ως εμπειρογνώμονα για να διευκολύνει τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στον συντονισμό της διαχείρισης της μετανάστευσης./ibna