Δυτικά Βαλκάνια: Συμπεράσματα του Ε.Σ. για την ενίσχυση της συνεργασίας στην μετανάστευση και την ασφάλεια

Δυτικά Βαλκάνια: Συμπεράσματα του Ε.Σ. για την ενίσχυση της συνεργασίας στην μετανάστευση και την ασφάλεια

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας με τους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων στον τομέα της μετανάστευσης και της ασφάλειας.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα απαιτείται συνεχής υποστήριξη στα Δυτικά Βαλκάνια για, να επιτύχουν μια πιο αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική και διαχείριση των συνόρων, να βελτιώσουν περαιτέρω τα συστήματα ασύλου τους και να ενισχύσουν τη συνεργασία για την επανεισδοχή και την επιστροφή.

Υποστήριξη για αποτελεσματική καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού.

Επίσης να ενισχύσουν την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν τη διάδοση της παραπληροφόρησης και των ψεύτικων ειδήσεων και να αντιμετωπίσουν πιθανές κυβερνοεπιθέσεις και υβριδικές απειλές.

Τα συμπεράσματα εστιάζουν στην ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των Δυτικών Βαλκανίων και της ΕΕ, ιδίως μέσω της ανάπτυξης της  ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας με τους οργανισμούς της ΕΕ.

Τα συμπεράσματα ζητούν επίσης να προβληματιστούν σχετικά με την ανάπτυξη νέων εργαλείων, με βάση τα υπάρχοντα εργαλεία της ΕΕ, όπως το Eurodac, για την ανταλλαγή πληροφοριών εντός της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων./ibna

COUNCIL CONCLUSIONS