Η επιτροπή του ΕΚ προτείνει την αποδοχή της Κροατίας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στη ζώνη Σένγκεν

Η επιτροπή του ΕΚ προτείνει την αποδοχή της Κροατίας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στη ζώνη Σένγκεν

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάλεσε την Παρασκευή τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την ένταξη της Κροατίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον ζώνη Σένγκεν και για την άμεση επιστροφή στην ομαλότητα για να εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία και η συνολική οικονομική ανάκαμψη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη «να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ολοκλήρωση της ολοκλήρωσης της Σένγκεν με όλα τα κράτη μέλη», σύμφωνα με σχέδιο ψηφίσματος που ψηφίστηκε από την Επιτροπή την Πέμπτη το απόγευμα.

Το ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση στη ζώνη Σένγκεν μετά το ξέσπασμα του Covid-19 υποστηρίχθηκε από 53 μέλη της επιτροπής, 6 ήταν κατά και 6 απείχαν από την ψηφοφορία. Αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία σε σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει προγραμματιστεί για τις 17-19 Ιουνίου.

Στις 22 Οκτωβρίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η Κροατία πληρούσε τους όρους και είναι διατεθειμένη να εισέλθει στη ζώνη Σένγκεν και κάλεσε το Συμβούλιο να δεχθεί την Κροατία στη ζώνη χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα.

Η εκτίμηση της Επιτροπής σχετικά με την ετοιμότητα της Κροατίας για τη ζώνη Σένγκεν δεν περιλαμβάνεται ακόμη στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου και όλα τα κράτη μέλη πρέπει να εγκρίνουν αυτήν την απόφαση ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοινώνει τη γνώμη του.

Η Βουλγαρία και η Ρουμανία έλαβαν θετική αξιολόγηση το 2011, αλλά δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στην περιοχή επειδή δεν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών.

Το προτεινόμενο ψήφισμα σημειώνει την προθυμία του Κοινοβουλίου να εκφράσει τη γνώμη του για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου της Σένγκεν στην Κροατία μόλις το ζητήσει το Συμβούλιο.

Μιλώντας για την επιρροή της πανδημίας στη ζώνη Σένγκεν, ο πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και ο εισηγητής Juan Fernando López Aguilar δήλωσε: «Για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της ΕΕ, η ζώνη Σένγκεν αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην ιστορία της ΕΕ και δεν έχει έρθει ποτέ αντιμέτωπη με το ξέσπασμα μιας τόσο σοβαρής πανδημίας στο έδαφός της. Εκφράζω τη λύπη μου για τυχόν μονομερή ή δυσανάλογα μέτρα από τα μεμονωμένα κράτη μέλη για την επιβολή περιορισμών στα σύνορα στα άλλα κράτη μέλη χωρίς επικοινωνία ή σαφές και περιορισμένο χρονικό πλαίσιο. Όλες οι δράσεις που αποσκοπούν στην αποκατάσταση μιας πλήρως λειτουργικής ζώνης Σένγκεν πρέπει να συντονίζονται σε επίπεδο ΕΕ και να σέβονται πλήρως την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων»./ibna