Κύπρος: Ετήσια αύξηση της απασχόλησης κατά 2,4% το 1ο τρίμηνο του 2020

Κύπρος: Ετήσια αύξηση της απασχόλησης κατά 2,4% το 1ο τρίμηνο του 2020

Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταv κατά το 1ο τρίμηνο του 2020 υπολογίζεται στα 428.157 άτομα, εκ των οποίων 377.459 είναι υπάλληλοι και 50.698 αυτοαπασχολούμενοι, σύμφωνα με στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της Κύπρου.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, η συνολική απασχόληση για το 1ο τρίμηνο του 2020 αυξήθηκε κατά 2,4%. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρουσιάζονται στους τομείς των Κατασκευών (ΝΑCEF), Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Τεχνικών Δραστηριοτήτων (NACE Μ), Άλλων Δραστηριοτήτων Παροχής Υπηρεσιών (NACES) και Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων (NACEN).

Μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, παρατηρήθηκε στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων (NACEK).

Οι πραγματικές ώρες εργασίας για το 1ο τρίμηνο του 2020 υπολογίζονται στις 192.392 χιλιάδες, με ποσοστό αύξησης 0,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019./ibna