Η Βουλγαρία έχει εφαρμόσει 16 από τις 19 συστάσεις για την πρόληψη της διαφθοράς σύμφωνα με το ΥΠ.ΕΞ

Η Βουλγαρία έχει εφαρμόσει 16 από τις 19 συστάσεις για την πρόληψη της διαφθοράς σύμφωνα με το ΥΠ.ΕΞ

Η ετήσια έκθεση της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς στο Συμβούλιο της Ευρώπης (GRECO) για το 2019 αναφέρει ότι η Βουλγαρία εφάρμοσε συνολικά το 63,2% των συνολικών 19 συστάσεων στο πλαίσιο του τέταρτου γύρου αξιολόγησης από την GRECO, η οποία είναι αφιερωμένη στην πρόληψη της διαφθοράς σε σχέση με βουλευτές, δικαστές και εισαγγελείς, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών.

Από αυτές, τέσσερις είναι συστάσεις για την πρόληψη της διαφθοράς μεταξύ των βουλευτών, εννέα μεταξύ δικαστών και έξι μεταξύ εισαγγελέων.

Η συνολική εκτίμηση για τη Βουλγαρία είναι ότι έχει εφαρμόσει συνολικά δεκαέξι από τις δεκαεννέα συστάσεις. Μεταξύ των βουλευτών η πλήρης εφαρμογή είναι 50%, μεταξύ δικαστών – 55,6%, μεταξύ εισαγγελέων – 83,3%.

Η Βουλγαρία είναι μεταξύ των χωρών με πολύ καλούς δείκτες εφαρμογής των συστάσεων, γεγονός που αποτελεί απόδειξη της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών που καταβάλλει η Βουλγαρία σήμερα σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών.

Η Φινλανδία και η Νορβηγία αναφέρετε ότι έχουν πλήρη εφαρμογή με 100% όλων των συστάσεων, Μεγάλη Βρετανία – 87,5%, Σουηδία – 75%, Εσθονία – 73,7%, Λετονία και Σλοβενία ​​με 68,8% και 66,7% αντίστοιχα.

Η ετήσια έκθεση της ομάδας κρατών κατά της διαφθοράς (GRECO) προς το Συμβούλιο της Ευρώπης για το 2019 παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της ομάδας και την εφαρμογή των συστάσεών της από τα κράτη μέλη της. Τον Οκτώβριο του 2020, εκπρόσωποι της οργάνωσης προγραμματίζονται να επισκεφθούν τη Βουλγαρία στο πλαίσιο του πέμπτου γύρου αξιολόγησης./ibna