Σερβία: Εν μέρει έχουν εφαρμοστεί οι συστάσεις της ECRI

Σερβία: Εν μέρει έχουν εφαρμοστεί οι συστάσεις της ECRI

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) δημοσίευσε ένα σύνολο συμπερασμάτων σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων προτεραιότητας που υπέβαλαν στη Σερβία το 2017.

Η πρώτη σύσταση που απευθύνθηκε στη Σερβία ήταν το Κοινοβούλιο και η κυβέρνηση να υιοθετήσουν κώδικες συμπεριφοράς που απαγορεύουν τη χρήση ρητορικής μίσους, τη δημιουργία αποτελεσματικών καναλιών αναφοράς και την αναστολή της εντολής.

Η ECRI σημειώνει θετικά την πρόοδο που σημείωσε η Εθνοσυνέλευση με την εφαρμογή αυτής της σύστασης, δηλαδή την τροποποίηση του Κανονισμού της για να αποτρέψει τους βουλευτές από το να καταφεύγουν σε ρητορική μίσους όταν σχολιάζουν δίκες για εγκλήματα πολέμου και από την άρνηση τέτοιων εγκλημάτων. Ωστόσο, η επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την έγκριση κανόνων από τη σερβική κυβέρνηση και θεωρεί ότι η σύσταση εφαρμόζεται μόνο εν μέρει.

Η δεύτερη σύσταση προς τις σερβικές αρχές ήταν να δοθεί υψηλή προτεραιότητα στην πρόσληψη αναλογικού αριθμού Ρομά και μελών άλλων μειονοτήτων στη δημόσια διοίκηση και να διασφαλιστεί ότι επωφελούνται από εξίσου σταθερές συνθήκες εργασίας με τους άλλους δημόσιους υπαλλήλους.

Παρατηρήθηκαν ορισμένες βελτιώσεις, όπως εκπαίδευση και πρόσληψη εκπροσώπων Ρομά και Ουγγρικής μειονότητας σε παιδαγωγικές, υγειονομικές και βοηθητικές θέσεις. Ωστόσο, η ECRI λυπάται που σημειώνει ότι ο αριθμός των Ρομά και των μελών άλλων μειονοτήτων που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα της Σερβίας απέχει πολύ από το να είναι αναλογικός.

Εξάλλου, η ECRI δεν έλαβε πληροφορίες σχετικά με το εάν επωφελούνται από εξίσου σταθερές συνθήκες εργασίας. Η ECRI καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η σύσταση έχει εφαρμοστεί εν μέρει./ibna