Μαυροβούνιο: Δεν έχει εφαρμοστεί η σύσταση συλλογής δεδομένων σύμφωνα με την ECRI

Μαυροβούνιο: Δεν έχει εφαρμοστεί η σύσταση συλλογής δεδομένων σύμφωνα με την ECRI

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) δημοσίευσε ένα σύνολο συμπερασμάτων σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων προτεραιότητας που υπέβαλαν στο Μαυροβούνιο το 2017.

Η καθιέρωση ενός ενοποιημένου συστήματος συλλογής δεδομένων για τη ρητορική μίσους και τη βία ήταν επίσης μια σύσταση προτεραιότητας που έδωσε η ECRI στο Μαυροβούνιο.

Πέρα από ορισμένες βελτιώσεις, η ECRI σημειώνει ότι το σύστημα συλλογής δεδομένων εξακολουθεί να στερείται σαφήνειας και ομοιομορφίας και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η σύστασή του δεν έχει εφαρμοστεί.

Ωστόσο, το Μαυροβούνιο έχει εφαρμόσει πλήρως τη δεύτερη σύσταση που δόθηκε από την ECRI για αύξηση του αριθμού των διαμεσολαβητών / βοηθών Ρομά σε επίπεδο προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή των παιδιών και να μειωθεί ο κίνδυνος εγκατάλειψης.

Έχει καθοριστεί ένα ειδικό επαγγελματικό προσόν για τέτοιους βοηθούς, έχουν διατεθεί οικονομικοί πόροι και έχουν συμπληρωθεί οι περισσότερες από τις προβλεπόμενες θέσεις./ibna