Προειδοποίηση Eurobank για ύφεση στην Ελλάδα

Προειδοποίηση Eurobank για ύφεση στην Ελλάδα

H μεγάλη πτώση του δείκτη χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού τον Απρίλιο επισημαίνει η Eurobank ως «προπομπό» της συρρίκνωσης του ΑΕΠ, σημειώνοντας την πτώση τόσο στο λιανεμπόριο όσο και στο χονδρεμπόριο.

Ένας δείκτης – κλειδί για την πορεία της παραγωγής στην Ελλάδα σημειώνει μεγάλη πτώση, που αποτελεί, όπως επισημαίνει η Eurobank στο οικονομικό δελτίο της, ένα πρώτο σημάδι της επερχόμενης ύφεσης. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΛΣΤΑΤ θα ανακοινώσει την Πέμπτη, 4 Ιουνίου τα στοιχεία για το ΑΕΠ πρώτου τριμήνου, ενώ η μεγάλη συρρίκνωση του ΑΕΠ, λόγω της κρίσης του κορωνοϊού, αναμένεται να καταγραφεί το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο του έτους.

Ο κρίσιμος δείκτης για την πορεία της πραγματικής οικονομίας που καταγράφει μεγάλη πτώση, πέραν των πρόδρομων δεικτών οικονομικού κλίματος και PMI μεταποίησης που κατέγραψαν σημαντική πτώση, είναι ο βαθμός χρησιμοποίησης του εργοστασιακού δυναμικού στη βιομηχανία. Πρόκειται για ένα δείκτη που αποτυπώνει σε ποιο βαθμό η βιομηχανία χρησιμοποιεί το εργοστασιακό της δυναμικό και ο οποίος έδειξε ήδη ότι χρήση των εργοστασίων περιορίσθηκε στα 2/3 του δυναμικού από τον Απρίλιο.

Ο βαθμός χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού στη βιομηχανία (πηγή: ΤτΕ και ΙΟΒΕ) διαμορφώθηκε στο 67,1% τον Απρίλιο 2020 –η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 3,6 ετών– από 71,2% τον Μάρτιο 2020. Η εν λόγω μεταβολή ισοδυναμεί με μηνιαία πτώση -5,8% ή -6,2% σε σύγκριση με τον μέσο όρο 12 μηνών. Ο αντίστοιχος δείκτης για την κατηγορία των ενδιάμεσων αγαθών, δηλαδή των προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως εισροές στην παραγωγική διαδικασία, κινήθηκε ακόμα χαμηλότερα στο 60,9% από 68,3% τον Μάρτιο 2020 (-10,8% MoM). Το τελευταίο στοιχείο αποτελεί προάγγελο για περαιτέρω μείωση της παραγωγής στο μέλλον.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της εγχώριας παραγωγής, στοιχείο που αναμένεται να αποτυπωθεί στις χρονολογικές σειρές του ΑΕΠ. Η πτώση της παραγωγής ισοδυναμεί με μείωση του εισοδήματος. Η τελευταία δύναται να οδηγήσει σε πτώση της ζήτησης με αποτέλεσμα την περαιτέρω συρρίκνωση της παραγωγής, δηλαδή στην ενεργοποίηση του γνωστού μηχανισμού του πολλαπλασιαστή./ibna