Βουλγαρία: Χωρίς καραντίνα όσοι εισέρχονται από ΕΕ και Βόρεια Μακεδονία

Βουλγαρία: Χωρίς καραντίνα όσοι εισέρχονται από ΕΕ και Βόρεια Μακεδονία

Από σήμερα, η Βουλγαρία καταργεί την υποχρεωτική απομόνωση των 14 ημερών για επιβάτες από τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι για εκείνες με τους μεγαλύτερους αριθμούς κρουσμάτων κορωνοϊού.

Η απόφαση τέθηκε σε ισχύ καθώς ο Υπουργός Υγείας εξέδωσε διάταγμα που ρυθμίζει την είσοδο στη Βουλγαρία, από την 1η Ιουνίου, τη διέλευση μέσω της χώρας, καθώς και την υπαγωγή σε καραντίνα 14 ημερών.

Σύμφωνα με τη διάταξη, απαγορεύεται προσωρινά η είσοδος στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας όλων των προσώπων, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, μέσω όλων των συνόρων, αεροπορικώς, θαλάσσια, σιδηροδρομικά και οδικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

-Βούλγαροι πολίτες, πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του Ηνωμένου Βασίλειου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, τα συμβαλλόμενα μέρη Schengen (συμπεριλαμβανομένης της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, του Πριγκιπάτου της Ανδόρας, του Πριγκιπάτου του Μονακό και του κράτους της Πόλης του Βατικανού), της Δημοκρατίας της Σερβίας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, τα μέλη των οικογενειών Βούλγαρων πολιτών, καθώς και τα άτομα που βρίσκονται σε πραγματική συμβίωση με Βούλγαρο πολίτη, τα άτομα σε καθεστώς μόνιμης ή μακροχρόνιας ή για μεγάλο διάστημα διαμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και τα μέλη των οικογενειών τους

-Υγειονομικοί επαγγελματίες, υγειονομικοί ερευνητές, κοινωνικοί λειτουργοί και τα στελέχη τους όταν ο σκοπός του ταξιδιού σχετίζεται με το επάγγελμα που ασκούν.

-Εργαζόμενοι που ασχολούνται με την προμήθεια φαρμάκων, ιατρικών συσκευών και προστατευτικού προσωπικού εξοπλισμού, ιατρικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου της εγκατάστασης και συντήρησής του.

-Το προσωπικό των μεταφορών που ασχολείται με τις διεθνείς μεταφορές επιβατών και φορτίων, πληρώματα εμπορικών αεροσκαφών και άλλο προσωπικό μεταφορών, όπου απαιτείται, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμάτων πλοίων και των προσώπων που συμμετέχουν στη συντήρηση των σκαφών.

-Αλλοδαποί αξιωματούχοι (αρχηγοί κρατών, μέλη κυβερνήσεων κ.λπ.) και μέλη των αντιπροσωπειών τους, καθώς και διπλωμάτες, υπάλληλοι διεθνών οργανισμών, στρατιωτικό προσωπικό, μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας και δημόσιας τάξης και εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

-Άτομα που ταξιδεύουν για ανθρωπιστικούς λόγους.

-Εκπρόσωποι των εμπορικών, οικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων και ατόμων που σχετίζονται άμεσα με: την κατασκευή, τη συντήρηση, τη λειτουργία και τη διασφάλιση της ασφάλειας των στρατηγικών και κρίσιμων υποδομών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, την υλοποίηση έργων πιστοποιημένων βάσει του νόμου για την προώθηση των επενδύσεων, αναλύσεις έργων δυνητικών επενδυτών και άλλες δραστηριότητες που είναι σημαντικές για την οικονομία της χώρας, που πιστοποιούνται με επιστολή του Υπουργού Οικονομίας ή άλλου υπουργού που είναι υπεύθυνος για την αντίστοιχη δραστηριότητα, καθώς και από άτομα που ασχολούνται με τη ναυπηγική και την επισκευή πλοίων.

-Εποχιακοί εργάτες και εργαζόμενοι στον τομέα του τουρισμού.

-Εργαζόμενοι στα σύνορα.

Επιτρέπεται επίσης κατ’ εξαίρεση στην απαγόρευση εισόδου για διαμετακόμιση μέσω του εδάφους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας:

-Πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και των χωρών Schengen (συμπεριλαμβανομένης της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, του Πριγκιπάτου της Ανδόρας, του Πριγκιπάτου του Μονακό και του κράτους της Πόλης του Βατικανού) και τα μέλη των οικογενειών τους για να επιστρέψουν στη χώρα όπου κατοικούν.

-Υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν άδεια παραμονής μακράς διαρκείας σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και στη Βόρεια Ιρλανδία, ή σε χώρα Schengen (συμπεριλαμβανομένης της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, του Πριγκιπάτου της Ανδόρας, του Πριγκιπάτου του Μονακό και του κράτους του Βατικανού)

-Mέλη των οικογενειών τους για να επιστρέψουν στη χώρα διαμονής.

-Πολίτες της Δημοκρατίας της Σερβίας, της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για να επιστρέψουν στη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι.

Η διέλευση επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να διασφαλιστεί η άμεση αναχώρηση  από το έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

Όλα τα άτομα που εισέρχονται στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας από το Βασίλειο της Σουηδίας, το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, το Βασίλειο του Βελγίου, τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, την Πορτογαλική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, τη Δημοκρατία της Μάλτας και την Ιταλία και από όλες τις τρίτες χώρες εκτός από τη Δημοκρατία της Σερβίας και τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, θα βρίσκονται σε καραντίνα για περίοδο 14 ημερών στο σπίτι ή σε άλλα καταλύματα όπου το άτομο έχει δηλώσει ότι θα διαμείνει, με ιατρική συνταγή που θα εκδοθεί από τον διευθυντή της αρμόδιας περιφερειακής επιθεώρησης υγείας ή έναν υπάλληλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν.

Εξαιρούνται από την απαίτηση σε καραντίνα για άτομα που είναι:

-Βούλγαροι πολίτες και πολίτες άλλων κρατών μελών της ΕΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και των χωρών Schengen (συμπεριλαμβανομένης της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, του Πριγκιπάτου της Ανδόρας, του Πριγκιπάτου του Μονακό και του κράτους της Πόλης του Βατικανού) που ταξιδεύουν για ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς και εκπρόσωποι των εμπορικών, οικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων και προσώπων που σχετίζονται άμεσα με: κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία και διασφάλιση της ασφάλειας των στρατηγικών και κρίσιμων υποδομών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, υλοποίηση έργων πιστοποιημένων βάσει του νόμου για την προώθηση των επενδύσεων, αναλύσεις έργων δυνητικών επενδυτών και άλλων δραστηριοτήτων σχετικών με την οικονομία της χώρας, επικυρωμένα με επιστολή του Υπουργού Οικονομίας ή άλλου υπουργού που είναι υπεύθυνος για την αντίστοιχη δραστηριότητα, καθώς και από άτομα που ασχολούνται με τη ναυπηγική και την επισκευή πλοίων.

-Οδηγοί λεωφορείων που ασχολούνται με τη διεθνή μεταφορά επιβατών.

-Οδηγοί φορτηγών που εκτελούν ή τερματίζουν τη διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων και αγαθών.

-Τα μέλη των πληρωμάτων σκαφών – Βούλγαροι πολίτες./ibna